Woensdag Tweeëntwintigste week door het jaar

EERSTE LEZING Kol. 1, 1-8 Het woord van de waarheid kwam tot u en is bezig vrucht te dragen in heel de wereld. Begin van de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Kolosse . Van Paulus, door Gods wil apostel van Christus Jezus, en van onze broeder Timoteüs, aan de gemeenteMeer lezen over “Woensdag Tweeëntwintigste week door het jaar”

Tweeëntwintigste week door het jaar Maandag

EERSTE LEZING I Tess. 4, 13-18 God zal hen die in Jezus zijn ontslapen levend met Hem meevoeren. Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica Broeders en zusters, Wij willen u niet in onwetendheid laten over het lot van hen die ontslapen zijn; gij moogt niet bedroefd zijnMeer lezen over “Tweeëntwintigste week door het jaar Maandag”