http://kerkengeloof.wordpress.com

Donderdag eerste week van de advent

Overweging
Het gebed helpt ons te ontdekken wat God van ons wil. Maar daarbij stopt het niet. God kijkt niet alleen naar ons op de momenten waarop we bidden. Hij kijkt naar alle momenten van onze dagen. God maakt niet alleen duidelijk wat Hij van ons wil, Hij stuurt ons ook uit om dat te doen. het gaat er dus om het gebed te laten uitmonden in ons handelen. Eerst luisteren we naar wat God van ons wil, daarna trekken we er op uit om zijn wil te laten geschieden. Keren wij ons elke dag naar God en vragen we Hem: ‘Wat verwacht Gij vandaag van mij, Heer?’

EERSTE LEZING                                                    Jes. 26, 1-6
Die standvastig zijn van hart omringt Gij met uw vrede.

Uit de profeet Jesaja

Op die dag zal dit lied gezongen worden
in het land van Juda:
Een sterke stad is de onze,
de bescherming van de HEER dient haar tot muur en wal.
Opent de poorten en laat binnentrekken
de rechtvaardige natie die Hem trouw gebleven is.
Die standvastig zijn van hart omringt Gij met uw vrede,
want op U hebben zij hun vertrouwen gesteld.
Vertrouw op de HEER voor immer en altijd,
want de HEER is een rots die de eeuwen trotseert.
Hij vernedert die in de hoogte wonen.
Hooggelegen vestingen haalt Hij naar beneden;
Hij laat ze neerstorten in de diepte,
Hij laat ze vallen in het stof.
Ze worden door voeten vertrapt,
de voeten van de armen, de voeten van de zwakken.

TUSSENZANG                               Ps. 118(117), 1, 8-9, 19-21, 25-27a

Gezegend die komt met de Naam van de Heer.Alleluia.

brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig,
eindeloos is zijn erbarmen !
Beter is het te gaan tot de Heer,
dan op een mens te vertrouwen ;
en beter is het te gaan tot de Heer,
dan te vertrouwen op vorsten.

Maakt open de poort der gerechtigheid,
daarbinnen wil ik de Heer gaan danken.
Dit is de poort van de Heer,
de vromen treden er binnen.
Ik dank U, dat Gij mij hebt gehoord,
dat Gij mij redding gebracht hebt.

Ach Heer, geef Gij ons uw heil,
ach Heer, geef Gij ons voorspoed !
Gezegend die komt met de Naam van de Heer ;
de Heer is God, Hij verlicht ons.

ALLELUIA                                            Jes. 40, 9-10

Alleluia.
Vreugdebode van Sion, verhef uw stem met kracht ;
zie, de Heer uw God zal komen met luister.
Alleluia.

EVANGELIE                                           Mt. 7, 21. 24-27
Hij die de wil doet van de Vader
zal binnengaan in het Rijk der Hemelen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs
.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Niet ieder die tot Mij zegt: Heer! Heer!
zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen,
maar hij die de wil doet van mijn Vader die in de hemel is.
Ieder nu die deze woorden van Mij hoort en ernaar handelt,
kan men vergelijken
met een verstandig man
die zijn huis op rotsgrond bouwde.
De regen viel neer, de bergstromen kwamen omlaag,
de storm stak op en zij stortten zich op dat huis,
maar het viel niet in, want het stond gegrondvest op de rots.
Maar ieder die deze woorden van Mij hoort
doch er niet naar handelt,
kan men vergelijken met een dwaas
die zijn huis bouwde op het zand.
De regen viel neer, de bergstromen kwamen omlaag,
de storm stak op en zij beukten dat huis,
zodat het volledig verwoest werd.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: