Dinsdag H. Casimirus

Overweging In de brief van Petrus worden de oudtestamentische profeten en de evangelisten in één adem vermeld. De auteur wil vooral de continuïteit tussen Oud en Nieuw Testament benadrukken. De redding die in Christus is gekomen werd voorspeld en vervuld. Dan moeten wij ook anders gaan leven. Het tweede deel van deze lezing bevat raadgevingenMeer lezen over “Dinsdag H. Casimirus”

Maandag achtste week door het jaar

Overweging We lezen deze week de eerste brief van Petrus, een geschrift uit de latere jaren van de eerste eeuw. De auteur (niet Petrus) heeft de naam Petrus als pseudoniem gebruikt. Deze brief is een zeer belangrijk document in het Nieuw Testament, geschreven voor christenen uit het heidendom, die een maatschappelijke en religieuze minderheid vormden.Meer lezen over “Maandag achtste week door het jaar”

Achtste zondag door het jaar

Openingswoord Wij vieren eucharistie om ons samen te richten op wat goed en heilig is; om ons geloof te belijden in de verrezen Heer, en in zijn Geest, die leeft en werkt doorheen de Kerk. Bidden wij vandaag dat wij betrouwbare helpers worden, dienstbaar aan de hemelse Vader, en zoekend naar het koninkrijk en zijnMeer lezen over “Achtste zondag door het jaar”