Donderdag H. Monica

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Mochten wij de lezing één vers vroeger beginnen, zouden we interessante biografische elementen krijgen. Uit zorg heeft Paulus Timoteüs naar Tessalonica teruggestuurd vanuit Athene, en nu komt deze terug met heel goed nieuws. Alles is in orde met de gemeente. Paulus zegt letterlijk dat hij weer opleeft. Hij ziet al uit om terug te keren en dat zal later werkelijkheid worden. Hier eindigt ook een eerste deel van de brief.

EERSTE LEZING                                                      I Tess. 3, 7-13

Moge de Heer u overvloedig doen toenemen
in de liefde voor elkaar en voor allen.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen
van Tessalonica

Broeders en zusters,

Om u, om uw geloof,
zijn wij met troost vervuld
bij alle dwang en druk die wij moeten verduren.
Wij leven weer op
nu blijkt dat gij stand houdt in de Heer.
Hoe kunnen wij Hem naar waarde danken voor u,
voor al de blijdschap
die gij ons bezorgt voor het aanschijn van onze God ?
Dag en nacht bidden wij Hem met de grootste vurigheid,
dat wij u mogen weerzien
en aanvullen wat aan uw geloof nog ontbreekt.
Moge Hij, God onze Vader, en onze Heer Jezus
ons de weg naar u banen.
En u moge de Heer overvloedig doen toenemen
in de liefde voor elkaar en voor allen,
zoals ook onze liefde uitgaat naar u.
Hij sterke uw hart, zodat gij onberispelijk zijt in heiligheid
voor het aanschijn van God onze Vader
bij de komst van onze Heer Jezus met al zijn heiligen.

TUSSENZANG                               Ps. 90(89), 3-4, 12-13, 14, 17

Verleen ons van nu af uw rijkste zegen, Heer,
en laat heel ons leven gelukkig zijn.

Wat sterfelijk is vergaat weer tot stof,
Gij zegt : keer terug, kind van mensen !
Voor U zijn duizend jaren één dag,
als gisteren dat al voorbij is,
een uur van slaap in de nacht.

Leer ons onze dagen naar waarde te schatten
en zo te komen tot wijsheid van hart.
Laat af, Heer, hoe lang nog pijnigt Gij ons ?
wees toch uw dienaars genadig :

Verleen ons van nu af uw rijkste zegen
en laat heel ons leven gelukkig zijn.
Uw zegen, Heer God, moge over ons waken,
bestuur onze handen bij al wat zij doen.

ALLELUIA                                                      Ps. 25(24), 4c, 5a

Alleluia.
Leer mij uw paden kennen, Heer;
leid mij volgens uw woord.
Alleluia.

EVANGELIE                                                      Mt. 24, 42-51

Weest waakzaam !

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Weest dus waakzaam
want gij weet niet op welke dag uw Heer komt.
“Begrijpt dit wel :
als de eigenaar van het huis wist
op welk uur van de nacht de dief zou komen,
zou hij blijven waken en in zijn huis niet laten inbreken.
“Weest ook gij dus bereid
omdat de Mensenzoon komt op het uur
waarop gij het niet verwacht.
“Wie is dus de trouwe en verstandige knecht,
die de Heer over zijn dienstvolk heeft aangesteld
om hun op tijd het eten te geven ?
“Gelukkig die knecht
als de heer bij zijn komst hem daarmee bezig vindt.
“Voorwaar, Ik zeg u :
hij zal hem aanstellen over alles wat hij bezit.
“Maar is die knecht slecht en zegt hij bij zichzelf :
mijn heer blijft nog wel een poosje weg,
en begint hij de andere knechten te slaan
en eet en drinkt hij met dronkaards,
dan zal de heer van die knecht komen op een dag
waarop hij het niet verwacht, en op een uur dat hij niet kent ;
en hij zal hem vierendelen
en hem het lot doen delen van de huichelaars.
“Daar zal geween zijn en tandengeknars.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am an 89-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: