Donderdag – H. Camillus de Lellis, pr.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging

Jesaja bidt om hulp [n nood. Het tweede deel van zijn gebed benadrukt het gegeven dat men zichzelf niet redt. Alle inspanning is nutteloos indien God niet redt; Hij die in staat is om zelfs de doden tot leven te wekken. Als Hij dat kan, hoe zou Hij dan niet in staat zijn om Israël te redden? Hoe zou ik Gods reddende aanwezigheid omschrijven in mijn persoonlijk leven?

EERSTE LEZING                                          Jes. 26, 7-9. 12. 16-19

Wordt wakker en jubelt, gij allen die in het stof ligt bedolven !

Uit de Profeet Jesaja

Heer, het pad van de vrome is recht.
Gij effent de weg voor de rechtvaardige.
Ook wanneer Gij de weg van uw oordelen gaat,
zien wij hoopvol naar U uit ;
U te roemen en U te gedenken
is het verlangen van ons hart.
Mijn hart verlangt naar U in de nacht
en mijn ziel zoekt U in de morgen.
Wanneer uw oordelen de aarde treffen,
leren de bewoners van de hele wereld wat gerechtigheid is.
Maar geef ons vrede, Heer,
want al wat ons ooit overkwam,
hebt Gij ons gedaan.

Gij, Heer, zijt het
die men gaat zoeken in nijpende nood ;
de harde verdrukking was een straf,
door U overgezonden.
Als een zwangere vrouw, die in barensnood komt,
die zich wringt en schreeuwt in haar weeën,
zo waren wij, Heer, voor uw aanschijn.
Wij hadden ontvangen, wij kwamen in barensweeën,
maar toen wij baarden, baarden wij wind
en hebben het land geen heil geschonken ;
de wereld kreeg er geen bewoners bij.
Maar uw doden zullen weer leven,
uw gevallenen staan weer op !
Wordt wakker en jubelt,
gij allen die in het stof ligt bedolven !
Want uw dauw, Heer, is lichtende dauw
en het land van de schimmen zal baren.

TUSSENZANG                                Ps. 102(101), 13, 14, 15, 16-18, 19-21

De Heer ziet uit de hemel op aarde neer.

Gij, Heer, Gij blijft door de eeuwen,
uw Naam van geslacht tot geslacht.

Rijs op en wees Sion genadig,
want nu is het tijd om barmhartig te zijn,
ja, nu is het uur gekomen !

Uw dienaren hebben die stenen lief,
met deernis zien zij die puinhopen liggen.

De heidenen zullen uw Naam weer duchten,
de vorsten der aarde uw heerlijkheid, Heer ;
wanneer Gij de muren van Sion herbouwt,
wanneer Gij daar weerkeert in volle luister ;
wanneer Gij de stem der geplunderden hoort,
hun smeekbeden niet naast U neerlegt.

Stelt dit dan op schrift voor het komend geslacht
en laat onze zonen de Heer ervoor danken.
De Heer ziet omlaag van zijn heilige hoogte,
Hij ziet uit de hemel op aarde neer.
Hij zal het geschrei der gevangenen horen,
verlossen die aan de dood zijn gewijd.

ALLELUIA                                          Ps. 119(118), 135

Alleluia.
Laat voor uw dienaar uw Aangezicht stralen, Heer,
laat mij uw beschikkingen zien.
Alleluia

EVANGELIE                                                         Mt. 11, 28-30

Ik ben zachtmoedig en nederig van hart.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd nam Jezus het woord en sprak :
“Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt,
en ik zal u rust en verlichting schenken.
“Neemt mijn juk op uw schouders en leert van Mij :
Ik ben zachtmoedig en nederig van hart ;
en gij zult rust vinden voor uw zielen,
want mijn juk is zacht en mijn last is licht.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: