Vrijdag – Kerkwijdingsfeest van de basiliek van Maria de Meerdere

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging

Er zijn momenten in ons leven waarop wij op een of andere manier geconfronteerd worden met de negatieve krachten waarmee ook Jezus werd geconfronteerd: afwijzing, onverschilligheid, bespotting. Wie zijn leven in dienst wil stellen van het Evangelie en van Gods rijk, zal moeten volhouden, tegen alle weerstand in. Te midden van alle tegenstand en spanningen zegt God ons zijn toekomst aan en sterkt Hij ons – vandaag en elke dag van ons leven – door zijn gaven. Hoe reageer ik op tegenkanting of onverschilligheid?

EERSTE LEZING                                        Nah. 2, 1.3 ; 3, 1-3. 6-7

Wee de bloedstad !

Uit de Profeet Nahum

Zie, op de bergen gaan de voeten
van de vreugdebode die vrede meldt !
Vier, Juda, uw feesten,
volbreng uw geloften !
Nooit meer zal de boosdoener door u heen trekken :
hij wordt volkomen vernietigd.
Voorwaar, de heer herstelt de glorie van Jakob,
ja, de glorie van Israël,
omdat rovers hen hebben beroofd
en hun wijnranken hebben vernield.
Wee de bloedstad,
een en al leugen,
volgepropt met prooi,
die stad die het roven nooit staakte !
Hoor ! Zweepslagen !
Hoor ! Gedender van wielen,
rennende paarden, ratelende wagens,
ruiters op galopperende paarden,
vlammende zwaarden,
flitsende lansen,
gewonden bij hopen, stapels doden :
er is geen eind aan de lijken ;
men struikelt erover.
Ik begooi u met vuilnis,
Ik zet u voor gek
en maak een kijkspel van u.
Dan zal iedereen die u ziet
van u weglopen en zeggen :
“Nineve is neergeslagen.”
Wie is daar rouwig om ?
Waar zou ik troosters voor u moeten zoeken?

TUSSENZANG                                   Deut. 32, 35cd-36ab, 39abcd, 41

Ik dood en maak levend, Ik sla en genees.

De dag van hun ondergang komt al nader,
nabij is het treurige lot dat hen wacht.
De Heer staat borg voor het recht van zijn volk,
Hij zal zich ontfermen over zijn dienaars.

Let op : hier ben Ik, hier sta Ik alleen,
naast Mij bestaan er geen goden.
Ik dood en maak levend, Ik sla en genees.

Wanneer Ik mijn bliksemend zwaard heb gewet,
mijn hand gereed is de straf te voltrekken ;
dan daalt mijn wraak op mijn vijanden neer,
dan zal Ik hen die Mij haten vergelden

ALLELUIA                                                    cf. Ef. 1, 17-18

Alleluia.
De God van onze Heer Jezus Christus
moge ons innerlijk oog verlichten,
om te zien, hoe groot de hoop is
waartoe Hij ons roept.
Alleluia.

EVANGELIE                                                Mt. 16, 24-28

Wat zal een mens kunnen geven in ruil voor zijn leven ?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Wie mijn volgeling wil zijn,
moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen
en zijn kruis op te nemen.
“Want wie zijn leven wil redden zal het verliezen.
“Maar wie zijn leven verliest om Mijnentwil zal het vinden.
“Wat voor nut heeft het voor een mens heel de wereld te winnen,
als dit ten koste gaat van eigen leven?
“Of wat zal een mens kunnen geven in ruil voor zijn leven?
“Want de Mensenzoon
zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader,
vergezeld van zijn engelen,
en dan zal Hij ieder vergelden naar zijn daden.
“Voorwaar, Ik zeg u :
Er zijn er onder de hier aanwezigen,
die de dood niet zullen ervaren
voordat zij de Mensenzoon
zullen zien komen in zijn koninklijke macht.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: