http://kerkengeloof.wordpress.com

Donderdag in de dertigste week van het jaar

Inleiding Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die deMeer lezen over “Donderdag in de dertigste week van het jaar”