Vrijdag – O.-L.-Vrouw van de Rozenkrans

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Abraham was één van de grootste geloofsvaders in de Bijbelse geschiedenis. Maar het joodse volk leek het monopolie te hebben over hem: men moest behoren tot zijn volk om uitverkoren te zijn door God. Jezus echter gooide de poorten van Gods liefde open voor iedereen. Dankzij zijn geloof werd Abraham gezegend; door datzelfde geloof zijn de Galaten kinderen van Abraham, en erfgenamen van de belofte. Wat betekent dat voor ons? Staan de poorten van onze liefde open voor iedereen?

EERSTE LEZING                                                      Gal. 3, 7-14

Zij die steunen op het geloof worden gezegend met Abraham.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten

Broeders en zusters,

Ge ziet het :
de mensen van geloof,
dat zijn de kinderen van Abraham.
En daar de Schrift voorzag
dat God de heidenvolken zou rechtvaardigen door het geloof,
heeft zij aan Abraham bij voorbaat het evangelie verkondigd :
“In u zullen alle volken worden gezegend.”
Zij die steunen op het geloof
worden dus gezegend met Abraham,
de man van geloof.

Maar zij die steunen op naleving van de wet,
liggen onder een vloek.
Er staat immers geschreven :
“Vervloekt is ieder
die zich niet metterdaad
aan alle voorschriften houdt in het boek der wet.”
trouwens, het is duidelijk
dat niemand door een wet met God in het reine komt
want, zo lezen we :
“Hij die door het geloof gerechtvaardigd is,
zal leven.”
Welnu, de wet heeft niet met geloven te maken
maar met doen :
“Wie deze dingen doet zal leven” staat er.
Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet
door zelf voor ons een vervloekte te worden.
Er is immers geschreven :
“Vervloekt is ieder
die aan een paal is opgehangen.”
Het was Gods bedoeling
dat door Jezus Christus
Abrahams zegen ook over de heidenvolken zou komen,
opdat wij de beloofde Geest zouden ontvangen
door middel van het geloof.

TUSSENZANG                                                    Ps. 111(110), 1-2, 3-4, 5-6

Altijd herinnert God zich zijn verbond.
of : Alleluia

De Heer wil ik danken uit heel mijn hart,
te midden der vromen, voor heel de gemeente.
Geweldig is alles wat Hij verricht,
de aandacht boeiend van elk die het nagaat.

Mildheid en majesteit spreekt uit zijn daden,
eeuwig blijft Hij rechtvaardig en trouw.
Wonderen deed Hij om nooit te vergeten,
minzaam en liefdevol toont zich de Heer.

Voedsel geeft Hij aan die Hem vereren,
altijd herinnert Hij zich zijn verbond.
Hij toonde zijn volk de kracht van zijn daden
en gaf hen het heidense land in bezit.

ALLELUIA                                                   Joh. 6, 64b, 69b

Alleluia.
Uw woorden, Heer, zijn geest en leven ;
uw woorden zijn woorden van eeuwig leven.
Alleluia.

EVANGELIE                                                     Lc. 11, 15-26

Als ik door de vinger Gods de duivels uitdrijf,
dan is inderdaad het Rijk Gods tot u gekomen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

Toen Jezus eens een duivel had uitgedreven
zeiden enkelen :
“Door Beëlzebub, de vorst der duivels drijft Hij de duivels uit.”
Anderen – om Hem op de proef te stellen –
verlangden van Hem een teken uit de hemel.
Maar Hij kende hun gedachten en sprak tot hen :
“Elk rijk dat innerlijk verdeeld is vervalt tot een woestenij ;
het ene huis valt op het andere.
“Als nu ook de satan met zichzelf in strijd is,
hoe kan zijn rijk dan standhouden ?
“Ge zegt immers dat Ik door Beëlzebub de duivels uitdrijf.
“Als ik door Beëlzebub de duivels uitdrijf,
door wie drijven uw zonen ze dan uit ?
“Daarom zullen zij uw rechters zijn.
“Maar als Ik door de vinger Gods de duivels uitdrijf,
dan is inderdaad het Rijk Gods tot u gekomen.
“Wanneer een sterke, welbewapend, zijn huis en hof bewaakt,
is zijn bezit veilig.
“Komt er echter iemand die sterker is dan hij en die hem overwint,
dan rooft deze zijn volle uitrusting,
waarop hij zijn vertrouwen stelde,
en verdeelt wat hij bezit als buit.
“Wie niet met Mij is is tegen Mij,
en wie niet met Mij bijeenbrengt, die verstrooit.
“Wanneer de onreine geest een mens verlaat
gaat hij rondzwerven in dorre streken op zoek naar rust.
“Vindt hij die niet dan zegt hij :
Ik keer terug naar mijn huis dat ik verlaten heb.
“Bij zijn komst vindt hij het schoongemaakt en op orde.
“Dan gaat hij zeven andere geesten erbij halen,
nog slechter dan hijzelf ;
ze trekken erin en gaan daar wonen.
“Het laatste is voor die mens nog erger dan het eerste.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands BijbelgenootschDe bijbeltekstap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: