Dinsdag – H. Lucas, evangelist

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging

De feestdag van de heilige Lucas wordt vandaag in zowel de Rooms-Katholieke Kerk als de Grieks-Orthodoxe Kerk gevierd. Lucas was de enige niet-jood van de vier evangelisten. Hij was een christen uit de heidenen. Zijn eerste boek heeft Lucas geschreven over wat Jezus begonnen is te doen en te leren; in de Handelingen van de apostelen geeft hij weer wat Jezus als de Verrezene, via de apostelen, blijft verkondigen. Daarbij schetst hij Jezus vooral als de Heiland van deze wereld. In het Evangelie gaat het niet om een tijdloze ideologie, maar om een persoon, Jezus de Christus. De verkondiging van deze Heiland aan alle volken is de opdracht van alle leerlingen.

EERSTE LEZING                                                          II Tim. 4, 9-17a

Alleen Lucas is bij me.

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan Timóteüs

Dierbare,

Doe uw best om spoedig bij mij te komen.
Demas gaf de voorkeur aan de wereld
en heeft mij in de steek gelaten.
Hij is naar Tessalonica vertrokken,
Crescens naar Galatië,
Titus naar Dalmatië.
Alleen Lucas is bij me.
Ga Marcus halen en neem hem met u mee ;
ik kan hem goed gebruiken voor het werk.
Tychikus heb ik naar Efeze gezonden.
Als gij komt, breng dan de mantel mee
die ik in Troas bij Karpus heb laten liggen,
en ook de boeken, vooral de perkamenten.

Alexander, de koperslager heeft mij veel kwaad berokkend.
De Heer zal hem vergelden naar zijn werken.
Neem ook gij u voor hem in acht
want hij heeft onze woorden heftig bestreden.
Bij mijn eerste verdediging heeft niemand mij bijgestaan,
allen hebben mij in de steek gelaten.
Moge het hun niet worden aangerekend.
Maar de Heer heeft mij terzijde gestaan en mij kracht gegeven
om mijn ambt als prediker van het evangelie
ten einde toe te vervullen,
zodat alle volken ervan horen.

TUSSENZANG                                   Ps. 145(144), 10-11, 12-13ab, 17-18

De heiligen, Heer, verkondigen uw roem.

Uw werken zullen U prijzen, Heer,
uw vromen zullen U loven.
Zij roemen de glorie van uw heerschappij,
uw macht verkondigen zij.

Zij maken uw kracht aan de mensen bekend,
de pracht van uw koninkrijk.
Uw rijk is een rijk voor alle eeuwen,
uw heerschappij geldt voor ieder geslacht.

De Heer is rechtvaardig op al zijn wegen,
en heilig in al wat Hij doet.
Nabij is de Heer voor elk die Hem aanroept,
voor elk die oprecht tot Hem bidt.

ALLELUIA                                                            Joh. 15, 16

Alleluia.
Ik heb u uitgekozen
en Ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan
en vruchten voort te brengen die blijvend mogen zijn.
Alleluia.

EVANGELIE                                                          Lc. 10, 1-9

De oogst is groot maar arbeiders zijn er weinig.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd wees de Heer tweeënzeventig leerlingen aan
en zond hen twee aan twee voor zich uit
naar alle steden en plaatsen
waarheen Hij zelf van plan was te gaan.
Hij sprak tot hen :
“De oogst is groot
maar arbeiders zijn er weinig.
“vraagt daarom de Heer van de oogst
arbeiders te sturen om te oogsten.
“Gaat dan,
maar zie, Ik zend u als lammeren onder de wolven.
“Neemt geen beurs mee, geen reiszak, geen schoeisel
en groet niemand onderweg.
“In welk huis ge ook binnengaat, laat uw eerste woord zijn :
Vrede aan dit huis !
“Woont daar een vredelievend mens
dan zal uw vrede op hem rusten ;
zo niet dan zal hij op u terugkeren.
“Blijft in dat huis en eet en drinkt wat zij u aanbieden ;
want de arbeider is zijn loon waard.
“Gaat niet van het ene huis naar het andere;
in elke stad waar ge binnengaat en ontvangen wordt,
eet wat u wordt voorgezet,
geneest de zieken die er zijn
en zegt tot hen : Het Rijk Gods is u nabij.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands BijbelgenootschDe bijbeltekstap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

<span>%d</span> bloggers liken dit: