Donderdag in de dertigste week van het jaar

Inleiding

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging

Er zijn mensen die met een onverbeterlijk optimisme en met een groot geloof in het leven staan. Gevraagd naar het geheim van hun wil om staande te blijven, antwoorden velen: God heeft de wereld lief en daarom zijn er altijd nieuwe kansen, openen zich steeds weer andere wegen waar mensen vastlopen. Vanuit dat geloof zetten gelovigen zich in voor een betere wereld, voor goede verhoudingen tussen mensen. Zij blijven waakzaam en houden stand dank zij het geloof in Gods woord en in de kracht van de Geest. Gods woord roept ons op: zijn wij mensen met dit grote geloof ?

EERSTE LEZING                         Ef. 6, 10-20

Legt de wapenrusting Gods aan om te kunnen standhouden.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze

Broeders en zusters,

Zoekt uw kracht bij de Heer en zijn almacht.
Legt de wapenrusting Gods aan
om te kunnen standhouden tegen de listen van de duivel.
Want onze strijd gaat niet tegen vlees en bloed
maar tegen de heerschappijen, tegen de machten,
tegen de wereldbeheersers van deze duisternis,
tegen de boze geesten in de hemelen.
Grijpt daarom naar de wapenrusting Gods ;
dan kunt ge weerstand bieden op de dag der verschrikking
en staande blijven, strijdend tot het einde.
Staat dan,
uw lendenen omgord met de waarheid,
bekleed met het harnas der gerechtigheid,
de voeten geschoeid met ijver voor het evangelie van de vrede.
Hanteert daarbij het grote schild van het geloof,
waarmee gij alle brandende pijlen van de boze kunt doven.
Neemt ook de helm van het heil
en het zwaard van de Geest,
dat is : het woord Gods.
Bidt en smeekt in de Geest
bij elke gelegenheid en op allerlei wijzen.
Houdt daartoe nachtwaken
waarbij gij met volharding God smeekt voor alle heiligen.
Bidt ook voor mij,
dat mij het woord gegeven mag worden als ik mijn mond open
zodat ik vrijmoedig het mysterie openbaar kan maken
waarvoor ik een gezant ben in boeien.
Bidt dat ik het vrijmoedig mag verkondigen,
zoals het mijn plicht is.

TUSSENZANG                    Ps. 144(143), 1, 2, 9-10

Verheerlijken wil ik de Heer, mijn rots.

Verheerlijken wil ik de Heer, mijn rots,
Hij maakte mijn armen sterk in de strijd,
mijn handen bekwaam in het vechten.

Mijn steun en mijn burcht, mijn beschermer en redder,
mijn schild en mijn toevlucht, die volken bedwingt.

Dan zing ik een nieuw lied, mijn God,
dan speel ik voor U op de lier.
Voor U die aan koningen zegepraal schenkt,
die David, uw dienaar, gered hebt.

ALLELUIA                    I Petr. 1, 25

Alleluia.
Het woord des Heren blijft in eeuwigheid;
en dit woord is boodschap
die u in het evangelie is verkondigd.
Alleluia.

EVANGELIE                              Lc. 13, 31-35

Het past niet dat een profeet buiten Jeruzalem omkomt.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd kwamen enige Farizeeën Jezus zeggen :
“Vlucht ga hier vandaan,
want Herodes wil U vermoorden.”
Hij sprak tot hen :
Zie, Ik drijf duivels uit
en Ik bewerk genezingen vandaag en morgen ;
en op de derde dag komt voor Mij de voltooiing.
“Maar vandaag, morgen en overmorgen moet Ik voorttrekken,
want het past niet dat een profeet buiten Jeruzalem omkomt.
“Jeruzalem, Jeruzalem,
dat de profeten doodt en stenigt die tot u zijn gezonden !
“Hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen verzamelen,
zoals een kloek haar kuikens verzamelt onder haar vleugels,
maar gij hebt niet gewild.
“Zie, uw huis zal onbewoond achtergelaten worden.
“Ik zeg u : Gij zult Mij niet meer zien
totdat de tijd komt waarop gij zult zeggen :
Gezegend de Komende in de naam des Heren.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands BijbelgenootschDe bijbeltekstap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: