Woensdag – Allerzielen

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Openingswoord

Als gemeenschap van gelovige mensen
willel wij in dit uur waken en bidden.
We zijn bedacht op de beloften
die voor ons en voor al onze dierbare overledenen zijn weggelegd.
Wij willen elkaar vasthouden, tot troost en steun zijn,
in de overtuiging dat ook God ons vasthoudt.
Dat Hij ons draagt tijdens het leven
en over de dood heen.

Voorbede

V.  God zal naar ons luisteren
en zich niet afwenden van ons.
Hij is de Vader van levenden en doden.

L.  Wij willen bidden voor alle overledenen die wij in ons hart dragen.
Wij vragen U, God, let vooral op hun volharding en trouw.
Laat ons bidden.

Refrein:
Niets gaat verloren van wat God ons gegeven heeft. (ZJ 29a)

 Ofwel:
In uw handen, Heer, leg ik mijn leven.
God van de machten, geef rust en vrede. 
(ZJ29d)

Wij willen bidden voor alle families die hier met ons samenzijn.
Wij vragen U, God,
denk aan hen die na de dood van hun geliefden achter bleven.
Geef hen kracht om het verdriet te dragen.
Laat ons bidden

Wij willen bidden voor de naamloze doden
die overal op de wereld gevallen zijn:
voor kinderen die stierven door gebrek aan voedsel,
voor onschuldigen die slachtoffer werden van aanslagen en oorlogsgeweld,
voor weerloze en eenzame mensen.
Wij vragen U, God, wees een Vader voor allen
en laat het leven en de dood van een mensenkind toch niet zinloos zijn.
Laat ons bidden.

Tenslotte willen we bidden voor uw Kerk,
voor die grote gemeenschap van gelovige mensen
die samengeroepen wordt rond uw Zoon Jezus Christus.
Omdat Hij als eerste van allen
door het dal van de dood naar U toe is gegaan,
is er voor ons uitzicht.
Wij vragen U, God, maak uw Kerk tot getuige van Pasen
en houdt in haar de verbondenheid levend over de dood heen.
Laat ons bidden.

V.  God, neem al onze gebeden ter harte.
Denk aan alle mensen
die tijdens hun leven getracht hebben U te dienen.
Gun hen de eeuwige vreugde van uw nabijheid,
door Christus, onze Heer.

ZENDINGSWOORD

God die liefde is
laat het werk van zijn handen niet in de steek.
Hij is als een vader die zijn kinderen begroet
als ze thuiskomen bij Hem.
Zijn trouw reikt verder dan de grenzen van de dood.
Mogen wij de troost ontvangen van Gods Geest,
uitzicht op nieuw geluk,
en de betrokkenheid van mensen die onze pijn delen.
Zegene u …

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: