Vrijdag – H. Carolus Borromeo, b.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging

Het nieuwe bestaan beschouwt Paulus als het werk van Gods Geest. Het betekent dat wij ons volledig toevertrouwen aan Jezus Christus en de ordening die zijn Blijde Boodschap vraagt. Om die reden mag hij zeggen dat hij navolging waard is, d.w.z.: door niet te handelen naar eigen voordeel en eigen welzijn, maar door ons te richten op het welzijn van velen. Jezus leert ons hoe we dat kunnen doen: door te woekeren met de gaven die we ontvangen hebben, door op een goede wijze gebruik te maken van wat God ons gegeven heeft, in dienst van zijn Rijk. Met welke gaven kan ik woekeren?

EERSTE LEZING                                           Fil. 3, 17 – 4,1

Wij verwachten onze verlosser
die ons armzalig lichaam zal herscheppen
en het gelijkvormig maken aan zijn verheerlijkt lichaam.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi

Broeders en zusters,

Volgt mij na en houdt hen voor ogen
die zich gedragen naar het voorbeeld dat ik u gegeven heb.
Want velen leiden een leven . . .
ik heb u vaak op hen gewezen
maar nu kan ik er niet dan met tranen over spreken :
de vijanden van Christus’ kruis.
Zij zijn op weg naar de ondergang,
hun buik is hun god,
in hun schande stellen zij hun eer,
zij hebben hun zinnen gezet op het aardse.
Maar ons vaderland is in de hemel
en uit de hemel verwachten wij onze verlosser,
de Heer Jezus Christus.
Hij zal ons armzalig lichaam herscheppen
en het gelijkvormig maken aan zijn verheerlijkt lichaam,
met dezelfde kracht
die Hem in staat stelt het heelal aan zich te onderwerpen.

Daarom, mijn beminde broeders en zusters, naar wie ik zo verlang,
mijn vreugde en mijn kroon,
houdt aldus stand in de Heer, mijn geliefden.

TUSSENZANG                                           Ps. 122(121), 1-2, 3-4a, 4b-5

Hoe blij was ik, toen men mij riep :
wij trekken naar Gods huis !

Hoe blij was ik, toen men mij riep :
wij trekken naar Gods huis !
Nu mag mijn voet, Jeruzalem,
uw poorten binnentreden.

Jeruzalem, ommuurde stad,
zo dicht opeen gebouwd :
naar u trekken de stammen op,
de stammen van Gods volk.

Zij gaan naar Israëls gebruik
de Naam van God vereren.
Daar staan de zetels van het recht,
de troon van Davids huis.

ALLELUIA                                                        Joh. 8, 12

Alleluia.
Ik ben het licht der wereld, zegt de Heer ;
wie Mij volgt, zal het levenslicht bezitten.
Alleluia.

EVANGELIE                                                    Lc. 16, 1-8

De kinderen van deze wereld handelen onderling met meer overleg
dan de kinderen van het licht.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd sprak Jezus tot zijn leerlingen :
“Er was eens een rijk man die een rentmeester had,
die bij hem werd aangeklaagd dat hij zijn bezit verkwistte.
“Hij riep hem dus en vroeg :
Wat hoor ik daar van u ?
“Geef rekenschap van uw beheer,
want gij kunt niet langer rentmeester blijven.
“Toen redeneerde de rentmeester bij zichzelf :
Wat zal ik doen nu mijn heer mij het rentmeesterschap afneemt ?
“Spitten kan ik niet, en bedelen : daarvoor schaam ik mij.
“Ik weet al wat ik ga doen
opdat ik, na mijn ontslag als rentmeester, onderdak vind.
“Hij ontbood de schuldenaars van zijn heer, één voor één,
en zei tot de eerste :
Hoeveel zijt ge aan mijn meester schuldig ?
“Deze antwoordde : Honderd vaten olie.
“Maar hij zei :
Hier hebt ge uw schuldbekentenis ;
ga gauw zitten en schrijf : vijftig.
“Daarop vroeg hij nog aan een tweede :
En hoeveel zijt gij schuldig ?
“Deze antwoordde : Honderd maten tarwe.
“Hij zei hem :
Hier hebt ge uw schuldbekentenis ; schrijf : tachtig.
“De heer prees het in de onrechtvaardige rentmeester
dat hij met overleg had gehandeld,
want de kinderen van deze wereld
handelen onderling met meer overleg
dan de kinderen van het licht.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands BijbelgenootschDe bijbeltekstap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: