Donderdag – H. Elisabeth van Hongarije

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden  om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging

Nogmaals horen we een visioen over een hemelse liturgie. Door het doopsel krijgen wij allen deel aan Christus’ priesterschap. Dat is het nieuwe lied dat aangeheven wordt. Ons doopsel waarachtig beleven maakt ons tot Kerk van Jezus Christus. De Kerk is er ten dienste van de hele wereld. Zij mag in trouw Gods heil voor de wereld verkondigen want God heeft barmhartig op haar neergezien.

EERSTE LEZING                                         Apok. 5, 1-10

Het Lam is geslacht en het heeft ons gekocht
met zijn bloed uit elke stam.

Uit de Openbaring van de heilige apostel Johannes

Ik, Johannes, zag in de rechterhand van Hem
die op de troon is gezeten, een boekrol,
beschreven van binnen en van buiten
en verzegeld met zeven zegels.
En ik zag een machtige engel
die riep met luide stem :
“Wie is waardig het boek te openen en zijn zegels te verbreken ?”
Maar niemand in de hemel of op aarde of onder de aarde
was bij machte het boek te openen en te lezen.
En ik weende zeer
omdat niemand waardig werd bevonden
het boek te openen en te lezen.
Toen zei een van de oudsten tot mij :
“Ween niet.
“De leeuw uit de stam Juda,
de Wortel van David,
Hij heeft overwonnen :
Hij zal het boek openen en de zeven zegels verbreken.”
Toen zag ik
tussen de troon met de vier dieren en de kring van de oudsten
een Lam staan, als geslacht,
met zeven horens en zeven ogen –
dit zijn de zeven geesten Gods, uitgezonden over heel de aarde.
Hij kwam naderbij
en nam het boek
uit de rechterhand van Hem die op de troon is gezeten.
En toen Hij het boek genomen had,
vielen de vier dieren neer voor het Lam ;
en ook de vierentwintig oudsten,
elk met een citer in de hand
en met gouden schalen vol reukwerk –
dat zijn de gebeden van de heiligen.
En zij zongen een nieuw lied :
“Waardig zijt Gij
het boek te nemen en zijn zegels te openen ;
want Gij zijt geslacht
en Gij hebt hen gekocht voor God met uw bloed
uit elke stam en taal en volk en natie.
“En Gij hebt hen voor onze God gemaakt
tot een koninkrijk van priesters,
en zij zullen heersen op de aarde.”

TUSSENZANG                                       Ps. 149, 1-2, 3-4, 5-6a, 9b

Gij hebt hen voor onze God gemaakt
tot een koninkrijk van priesters (Apok. 5, 10).
of : Alleluia.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang,
zijn lof weerklinke te midden der zijnen.
Israël juiche zijn Schepper toe,
laat Sions zonen hun koning begroeten.

Looft zijn Naam in een heilige dans,
bespeelt voor Hem harp en citer.
Want onze Heer, die zijn volk bemint,
omkranst de verdrukte met zegekransen.

Jubelt dus, heiligen, om uw triomf,
viert feest in uw legerplaatsen ;
gaat met het lied van God in uw mond,
een taak die zijn vromen tot eer strekt.

ALLELUIA                                            Ps. 27(26), 11

Alleluia.
Toon mij uw weg, Heer, bij tegenstand,
leid mij langs effen paden.
Alleluia.

EVANGELIE                                          Lc. 19, 41-44

Mocht ook gij op deze dag inzien wat u tot vrede strekt !

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd naderde Jezus Jeruzalem,
Hij liet zijn blik over de stad gaan
en weende over haar terwijl Hij zei :
“Mocht ook gij op deze dag inzien wat u tot vrede strekt !
“Maar nu is dat voor uw ogen verborgen.
“Er zullen dagen over u komen
dat uw vijanden een wal tegen u opwerpen,
u omsingelen en u van alle kanten insluiten ;
zij zullen u, met uw kinderen die in u wonen, neersmakken
en zij zullen in u geen steen op de andere laten,
omdat gij de tijd niet hebt erkend
waarin barmhartig op u werd neergezien.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands BijbelgenootschDe bijbeltekstap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: