Dinsdag – H. Lucia, mgd. en mrt.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Wie is de oudste zoon? Wie is de jongste? Volgens de tekst verwijst de oudste zoon naar de hogepriesters en oudsten. Zij menen God te behagen en te dienen. Ze zeggen ja, maar sluiten hun hart en doen neen.
De jongste zoon, dat zijn de tollenaars en de ontuchtige vrouwen. Ze handelen verkeerd, maar komen tot inkeer en luisteren naar Jezus. Hun neen wordt ja. De eerste lezing doet ons zien wie ook nog de jongste zoon zou kunnen zijn; de heidenen, alle volken die geroepen zijn en tot inkeer komen. Dat zijn wij. Wij komen uit de heidenen. Toch horen we niet automatisch bij Jezus. Soms zeggen ook wij neen. Staan wij open voor inkeer en bekering?

EERSTE LEZING       Sef. 3, 1-2. 9-13 de heidenen

Het messiaanse heil wordt beloofd aan de armen.

Uit de Profeet Sefanja

Wee de weerspannige, bezoedelde, gewelddadige stad !
Zij luistert naar geen vermaning,
zij wil van geen onderrichting weten,
zij vertrouwt niet op de Heer
en nadert niet tot haar God.
Ik zal aan de volken
andere, reine lippen geven.
Dan zullen zij allen de naam van de Heer aanroepen
en eensgezind Hem dienen.
Van over de rivieren van Ethiopië,
waarheen zij verstrooid zijn,
brengen zij Mij hun offers, degenen die Mij aanbidden.
Dan wordt onder u geen misdaad tegen Mij meer begaan
waarover gij u hebt te schamen,
want Ik verwijder dan uit uw midden
de hoogmoedige pronkers ;
op mijn heilige berg
zult gij u niet langer misdragen.
Ik laat bij u alleen nog over
een nederig, bescheiden volk,
dat zijn toevlucht vindt bij de naam van de Heer :
de rest van Israël.
Zij bedrijven geen onrecht meer,
zij vertellen niet langer leugens
en in hun mond is geen arglistige tong meer te vinden.
Zij zullen weiden en rustig neerliggen
zonder dat hen nog iemand opschrikt.

TUSSENZANG                     Ps. 34(33), 2-3, 6-7, 17-18, 19, 23

Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer.

De Heer zal ik prijzen iedere dag,
zijn lof ligt mij steeds op de lippen.
Mijn geest is fier op de gunst van de Heer,
laat elk die het hoort zich verheugen.

Verlaat u op Hem, dan wordt ge gelukkig,
want Hij stelt u niet teleur.
Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer
en redt hen uit hun ellende.

Van boosdoeners keert Hij zijn aangezicht af,
zij worden op aarde vergeten.
Naar vromen die roepen luistert de Heer
en redt hen uit iedere nood.

De Heer is nabij voor rouwmoedige harten,
Hij helpt wie zijn schuld erkent.
De Heer redt het leven van wie Hem dient,
alwie tot Hem vlucht heeft geen straf te duchten.

ALLELUIA

Alleluia.
De Heer komt zijn volk bevrijden ;
zalig die klaar zijn om Hem te ontmoeten.
Alleluia.

EVANGELIE                                                Mt. 21, 28-32

Johannes kwam en zondaars schonken hem geloof.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs :

In die tijd zei Jezus tot de hogepriesters
en de oudsten van het volk :
“Wat denkt ge van het volgende ?
“Een man had twee zonen.
“Hij ging naar de eerste toe en zei :
Mijn zoon, ga vandaag werken in mijn wijngaard.
“Goed vader, antwoordde deze,
maar hij deed het niet.
“Toen ging hij naar de tweede en zei hetzelfde.
“Deze antwoordde : Neen, ik wil niet ;
maar later kreeg hij spijt en ging toch.
“Wie van de twee heeft nu de wil van zijn vader gedaan ?”
Ze zeiden :
“De laatste.”
Toen zei Jezus hun :
“Voorwaar, Ik zeg u :
de tollenaars en de ontuchtige vrouwen
gaan eerder dan gij het Rijk Gods binnen.
“Johannes kwam tot u en beoefende de gerechtigheid ;
toch hebt gij hem geen geloof geschonken,
terwijl de tollenaars en de ontuchtige vrouwen
hem wel geloof schonken.
“Maar zelfs nadat ge dit hadt gezien,
zijt ge toch niet tot inkeer gekomen
en hebt ge hem geen geloof geschonken.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: