Donderdag in de derde week van de advent

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging

Johannes is de schakel tussen de profeten die vóór hem kwamen en Jezus zelf. Hoewel vaak voor de nieuwe messias aanzien, vindt hij zichzelf niet waardig om de riem van Jezus’ sandaal los te maken. Het is volgens dat inzicht dat Johannes ook handelt in het dagelijks leven. Zijn optreden ligt in alle opzichten in de lijn van zijn spreken: hij woont niet in een paleis, gaat niet in fijn linnen gekleed, zijn preken zijn niet gericht op zichzelf, maar op een ander: Jezus. Hoe is mijn houding tegenover mijn eigen omgeving?

EERSTE LEZING                                  Jes. 54, 1-10

Een verlaten en onvruchtbare vrouw heeft de Heer geroepen.

Uit de Profeet Jesaja

Zo spreekt de Heer :
“Juich nu, onvruchtbare vrouw, gij die niet hebt gebaard !
“Breek in kreten van vreugde uit, gij die geen weeën gekend hebt!
“Want de verlaten vrouw heeft vele zonen,
méér zonen dan zij die een man heeft.
“Maak de plaats voor uw tent nu ruimer,
span wijder het doek van uw woning en wees niet karig,
neem langer de lijnen, sla vaster de pinnen,
want naar rechts en naar links breidt gij u uit.
Üw nageslacht lijft andere volken in,
verlaten steden gaan zij bewonen.
“Vrees niet, gij zult niet beschaamd staan,
wees niet beschroomd, gij wordt niet te schande :
gij zult de smaad van uw jeugd vergeten
en aan de blaam van uw weduwschap
niet meer herinnerd worden.
“Hij die u schiep…
Hij is uw Bruidegom, Hij is uw Schepper ;
Zijn naam is Heer der hemelse machten ;
Hij wordt genoemd : Uw Verlosser,
Israëls Heilige, God van geheel de aarde !
Ëen verlaten, zielsbedroefde vrouw zijt gij,
maar de Heer roept u weer bij uw naam,
want-zo zegt uw God-
kan iemand de geliefde van zijn jeugd wel verstoten?
Ïn een plotselinge opwelling heb Ik u in de steek gelaten
maar met grote barmhartigheid zoek Ik u weer op.
Ïn een vlaag van toorn heb Ik een ogenblik mijn aangezicht
van u afgewend.
“Maar – zo spreekt de Heer, uw Verlosser –
met een eeuwige liefde ontferm Ik Mij weer over u ;
zoals Ik ten tijde van Noach gezworen heb
dat de wateren de aarde nooit meer zouden bedekken,
zo zweer Ik nu nooit meer vertoornd op u te zijn
en u nooit meer te bedreigen.
“Want de bergen mogen wankelen,
de heuvels schudden,
maar mijn trouw jegens u zal niet wankelen,
en mijn Verbond van liefde niet breken,
-zegt de Heer die u barmhartig is.”

TUSSENZANG                        Ps. 30(29), 2, 4, 5-6, 11-12a, 13b

U zal ik loven, Heer, want Gij hebt mij bevrijd.

U zal ik loven, Heer, want Gij hebt mij bevrijd,
Gij hebt mijn vijanden niet laten zegevieren.
Heer, uit het dodenrijk hebt Gij mijn ziel verlost,
Gij hebt mij losgemaakt van die ten grave dalen.

Bezingt de Heer dan met mij, al zijn vromen,
en dankt zijn Naam die hoogverheven is.
Zijn toorn duurt kort, maar zijn genade levenslang,
de avond brengt geween, de ochtend blijdschap.

Heer, luister en ontferm U over mij,
mijn God, sta mij terzijde met uw hulp.
Gij hebt mijn rouwklacht in een vreugdedans veranderd;
U zal ik loven, Heer mijn God, in eeuwigheid.

ALLELUIA                                                  Ps. 85, 8(84,8)

Alleluia.
Laat ons uw barmhartigheid zien,
geef ons uw heil, o Heer.
Alleluia.

EVANGELIE                                                  Lc. 7, 24-30

Johannes is de bode die de weg moet bereiden voor de komst van de Heer.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

Toen de afgezanten van Johannes vertrokken waren
begon Jezus tot de menigte te spreken over Johannes :
“Waar zijt gij in de woestijn naar gaan zien ?
“Naar een riethalm door de wind bewogen ?
“Waar zijt gij dan wél naar gaan zien ?
“Naar iemand in verfijnde kleding ?
“Die prachtig gekleed gaan en in weelde leven
zijn te vinden in paleizen.
“Wat zijt ge dan gaan zien ?
“Een profeet ?
“Inderdaad, zeg Ik u, zelfs meer dan een profeet !
“Hij is het over wie geschreven staat :
Zie, Ik zend mijn bode voor u uit
die de weg voor uw komst zal bereiden.
“Ik zeg u:
Onder wie uit vrouwen gebren zijn
is niemand groter dan Johannes.
“Niettemin is de kleinste in het Rijk Gods groter dan hij.
“Het was het gewone volk dat naar hem luisterde ;
zelfs de tollenaars erkenden Gods beschikking
door zich te laten dopen met het doopsel van Johannes.
“Maar de Farizeeën en wetgeleerden hebben, wat hen betreft,
het plan van God verijdeld
door zich niet door hem te laten dopen.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

 

                         

 

 

 

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: