Vrijdag van de derde week in de advent

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging

Jezus is zich zeer goed bewust van zijn identiteit en van de taak die op zijn schouders rust. Geen enkele profeet, geen enkele heilige is vergelijkbaar met Hem, de Mensenzoon. Hij durft het aan om te zeggen dat niet Hij iemand nodig heeft, maar dat iedereen Hem nodig heeft. Durven wij het aan om Hem op zijn woord te geloven? Want als dat woord werkelijkheid wordt, hebben wij voortaan een waarachtige, betrouwbare en sterke rots waartegen we mogen leunen, waarop we ons leven mogen bouwen.

EERSTE LEZING                       Jes. 56, 1-3a. 6-8

Mijn huis is een huis van gebed voor alle volken.

Uit de Profeet Jesaja

Zo spreekt God de Heer :
“Onderhoud het recht en doe wat rechtvaardig is,
want mijn heil is in aantocht,
mijn rechtvaardigheid dient zich aan.
“Gelukkig de man die zó handelt,
de mens die er zich aan houdt,
die de sabbat heiligt en hem niet schendt,
die zijn hand weerhoudt van het stichten van kwaad.
“Laat de vreemdeling, die zich aansluit bij de Heer, niet menen :
de Heer maakt mij los van mijn volk.
“De vreemdelingen die zich bij de Heer aansluiten
om hem te dienen,
die zijn naam met liefde vereren en zijn dienaren willen zijn,
allen die de sabbat onderhouden en hem niet onteren,
allen die zich houden aan mijn verbond,
hen breng Ik naar mijn heilige berg,
en Ik geef hen vreugde in mijn huis van gebed.
“Hun brand- en slachtoffers zullen  mij aangenaam zijn
op mijn altaar.
“Want mijn huis is een huis van gebed voor alle volken.”
En verder spreekt de Heer onze God,
die de ballingen van Israël weer bijeenbrengt :
“Bij hen die reeds bijeengebracht zijn voeg Ik nog andere !”

TUSSENZANG                                     Ps. 67(66), 2-3, 5, 7-8

Geef dat de volken U eren, o God,
dat alle volken U eren !

God, wees ons barmhartig en zegen ons,
toon ons het licht van uw aanschijn ;
opdat men op aarde uw wegen mag kennen,
in alle landen uw heil.

Laat alle naties van vreugde juichen
omdat Gij de volken rechtvaardig regeert
en alles op aarde bestuurt.

De aarde gaf ons haar vruchten,
de zegen van onze God.
God geve ons zo zijn zegen
dat heel de aarde Hem vreest.

ALLELUIA                                                 Jes. 33, 22

Alleluia.
De Heer is onze rechter, wetgever en koning ;
Hij zal ons verlossen.
Alleluia.

EVANGELIE                                     Joh. 5, 33-36

Johannes is de lamp, ontstoken om te verlichten.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd zei Jezus tot de Joden :
“Gij hebt een gezantschap naar Johannes gestuurd
en deze heeft getuigd voor de waarheid.
“Weliswaar behoef Ik de getuigenis van een mens niet,
maar Ik zeg dit
opdat gij gered zult worden.
“Hij was de lamp, ontstoken om te verlichten,
en een korte tijd hebt gij u in zijn licht willen verheugen.
“De getuigenis echter die Ik bezit
is waardevoller dan die van Johannes :
want het zijn juist de werken
die de Vader Mij gegeven heeft om te volbrengen
en die Ik ook volbreng,
die van Mij getuigen, dat Ik door de Vader gezonden ben.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: