Maandag in de tiende week

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
De moeilijkheden die Paulus ondervindt, beleeft hij in verbondenheid met Christus. Ook Hem werd het lijden niet gespaard. Christus is voor Paulus echter ook een bron van troost en moed. In Jezus laat God immers zien hoezeer Hij zich schaart aan de zijde van kwetsbare mensen. Dat verkondigde Jezus ook in de zaligsprekingen. De echte en diepste troost komt dus van God. Let op en bemerk hoe genadig de Heer is (Ps. 34,9). Wie op Hem vertrouwt, mag daarom zalig genoemd worden. Die kan dan op zijn beurt omgaan met een medemens, zoals ook God met mensen omgaat: troostvol. Gelukkig wie zijn heil zoekt bij God. (Ps 34,9)

EERSTE LEZING                               II Kor. 1, 1-7

God troost ons in al onze tegenspoed,
zodat wij in staat zijn anderen te troosten.

Begin van de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Van Paulus,
door Gods wil apostel van Christus Jezus,
en Timóteüs onze broeder,
aan de kerk Gods in Korinte
en aan alle heiligen in geheel Achaïa.
Genade en vrede voor u
vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus !

Gezegend is god,
de Vader van onze Heer Jezus Christus,
de Vader vol ontferming
en de God van alle vertroosting.
Hij troost ons in al onze tegenspoed,
zodat wij in staat zijn anderen te troosten in al hun noden,
dank zij de troost die wij van God ontvangen.
Want wij delen volop in de smarten van Christus ;
maar door Christus gewordt ons ook overvloedige vertroosting.
Worden wij verdrukt,
het is voor uw troost en heil.
Worden wij bemoedigd,
het is om u moed en kracht te geven
om standvastig hetzelfde lijden te verdragen als wij verdragen.
Onze hoop voor u staat vast :
wij weten dat gij, delend in onze smarten
ook zult delen in onze vertroosting.

TUSSENZANG                 Ps. 34(33), 2-3, 4-5, 6-7, 8-9

Let op en bemerkt hoe genadig de Heer is.

De Heer zal ik prijzen iedere dag,
zijn lof ligt mij steeds op de lippen.
Mijn geest is fier op de gunst van de Heer,
laat elk die het hoort zich verheugen.

Verheerlijkt de Heer te zamen met mij
en laat ons eendrachtig zijn Naam vereren.
Ik ging tot de Heer en Hij heeft mij verhoord,
Hij heeft mij gered uit al wat ik vreesde.

Verlaat u op Hem, dan wordt ge gelukkig,
want Hij stelt u niet teleur.
Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer
en redt hen uit hun ellende.

De engel van God legt een schans om hen heen,
om elk die God vreest te beschermen.
Let op en bemerkt hoe genadig de Heer is,
gelukkig is hij die zijn heil zoekt bij Hem.

ALLELUIA                          Ps. 145(144), 13cd

Alleluia.
Waarachtig is God in al zijn woorden
en heilig in al wat Hij doet.
Alleluia.

EVANGELIE                    Mt. 5, 1-12

Zalig de armen van geest.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

Toen Jezus de menigte zag ging Hij de berg op,
en nadat Hij zich had neergezet, kwamen zijn leerlingen bij Hem.
Hij nam het woord en onderrichtte hen aldus:
“Zalig de armen van geest,
want aan hen behoort het Rijk der hemelen.
“Zalig de treurenden,
want zij zullen getroost worden.
“Zalig de zachtmoedigen,
want zij zullen het land bezitten.
“Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
“Zalig de barmhartigen,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
“Zalig de zuiveren van hart,
want zij zullen God zien.
“Zalig die vrede brengen,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
“Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid,
want hun behoort het Rijk der hemelen.
“Zalig zijt gij wanneer men u beschimpt, vervolgt
en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om Mijnentwil :
“Verheugt u en juicht,
want groot is uw loon in de hemel.
“Zo immers hebben ze de profeten vervolgd
die vóór u geleefd hebben.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: