Dinsdag in de twaalfde week

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Op de weg die men wil gaan, louter en alleen vertrouwend op Gods belofte, ontbreken de beproevingen nooit. Een conflict tussen buren, een ruzie over grond en eigendomsrechten: de meeste oorlogen ontstaan hier. Abraham zal een essentieel element van ons geloof uitspreken: ‘Wij zijn toch broers van elkaar’!  Ook dat is antwoorden op Gods uitnodiging: voortdurend keuzes maken die God behagen. Dat zijn vaak moeilijke keuzes, waarbij het eigen voordeel opgeofferd wordt ten gunste van onze naaste, onze broeders of zusters. Dat betekent echter geen nederlaag; wie voor God kiest zal ervaren dat hij nooit iets verliest.

EERSTE LEZING                          Gen. 13, 2. 5-18

Laten wij geen ruzie met elkaar maken;
wij zijn toch broers van elkaar.

Uit het Boek Genesis

Abram was een rijk man die zeer veel vee,
zilver en goud bezat.
Ook Lot, die met Abram was meegekomen,
bezat schapen, runderen en tenten.
Het land liet evenwel niet toe dat ze bij elkaar bleven,
want hun bezit was zo omvangrijk,
dat ze niet bij elkaar konden blijven.
Dit veroorzaakte botsingen
tussen de herders van Abram en die van Lot.
Bovendien woonden toentertijd ook de Kanaänieten
en de Perizzieten nog in het land.
Daarom zei Abram tot Lot :
“Laten wij geen ruzie met elkaar maken en onze herders evenmin ;
wij zijn toch broers van elkaar.
“Het hele land ligt voor je.
“Het is werkelijk beter dat je weggaat;
ga jij links, dan ga ik rechts ;
ga jij rechts, dan ga ik links.”
Toen liet Lot zijn blik rondgaan ;
hij zag, hoe rijk aan water het land langs de Jordaan was.
Want voordat God de Heer Sodom en Gomorra verwoest had,
was deze streek, tot Soar toe,
als de tuin van de Heer, even waterrijk als Egypte.
Doorom koos Lot al het land langs de Jordaan
en ging oostwaarts.
Zo scheidden de beide broers.
Abram bleef in Kanaän wonen,
maar lot zocht zich een woonplaats
bij de steden in de Jordaanstreek
en sloeg zijn tent op in de nabijheid van Sodom.
De Sodomieten bedreven veel kwaad
en zondigden tegen de Heer.
Nadat Lot was weggegaan zei God de Heer tot Abram :
“Laat uw blik rondgaan
en kijk vanaf de plaats waar gij staat
naar het noorden en het zuiden,
het oosten en het westen.
“Al het land dat gij ziet, schenk Ik aan u
en aan uw nageslacht, voor altijd.
“Ik zal uw nakomelingen maken als het zand op de aarde.
“Alleen iemand die het zand van de aarde kan tellen,
zal uw nakomelingen kunnen tellen.
“Ga het hele land door in de lengte en in de breedte,
want Ik schenk het aan u!”
Toen sloeg Abram zijn tent op
en ging wonen bij de eik van More te Hebron ;
daar richtte hij een altaar op ter ere van de Heer.

TUSSENZANG                  Ps. 15(14), 2-3ab, 3cd-4ab, 5

Heer, wie mag te gast zijn in uw tent ?

Wie rechtvaardig is en eerbaar leeft,
in zijn hart geen boze plannen koestert,
geen bedrog pleegt met zijn tong;

Wie zijn evenmens geen schade doet
en zijn buren niet te schande zet ;
wie de boosdoener veracht,
maar de dienaars van de Heer in ere houdt ;

Wie beloften in zijn eigen nadeel toch volbrengt,
zijn bezit niet uitleent tegen woeker,
als getuige niet omkoopbaar is.
Wie zich zo gedraagt
zal niet wankelen in eeuwigheid.

ALLELUIA                          II Kor. 5, 19

Alleluia.
God was het die in Christus
de wereld met zich verzoende,
en ons gaf Hij de boodschap van de verzoening mee.
Alleluia.

EVANGELIE                   Mt. 7, 6. 12-14

Alles dat gij wilt dat de mensen voor u doen,
doet dat ook voor hen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Geeft het heilige niet aan de honden
en werpt uw paarlen niet voor de zwijnen,
opdat zij niet met hun poten vertrappen,
zich omkeren en u verscheuren.
“Alles wat gij wilt dat de mensen voor u doen
doet dat ook voor hen.
“Dat is Wet en Profeten.
“Gaat binnen door de nauwe poort;
want de weg die naar de ondergang voert is wijd en breed,
en velen zijn er die hem inslaan.
“Hoe nauw toch is de poort
en hoe smal de weg
die voert naar het leven,
en weinigen zijn er die hem vinden.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: