Maandag in de achttiende week

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven.

Overweging
Numeri is het boek der getallen, zo genoemd omwille van de twee volkstellingen die er in voorkomen, bij het begin van de tocht door de woestijn, en bij het einde. Wij lezen vandaag uit het tweede deel, het telkens terugkerend thema van het morrende volk. Net als naar Elia kijkt het Oude Testament naar Mozes op als naar een der grootsten. Hij kan – net als Elia –  diep ontmoedigd zijn en verlangen naar de dood. Maar hij blijkt een echt leider te zijn: hij staat in voor zijn mensen, hoe ‘onaf’ deze ook zijn. Juist dat is voor ons bemoedigend, omdat het zo herkenbaar is. Op de tocht door de woestijn is het geloof in God een basisgegeven om te kunnen doorzetten. Gaat het ook in ons leven niet zo?

EERSTE LEZING                       Num. 11, 4b-15

Ik kan de last van heel dat volk niet alleen dragen.

Uit het Boek Numeri

In die dagen begonnen de Israëlieten opnieuw te jammeren.
Ze zeiden :
“Wie kan ons aan vlees helpen !
Wij hebben heimwee naar de vis die wij in Egypte
voor niets te eten kregen, naar de komkommers en de meloenen,
naar de prei, de uien en het knoflook.
“Wij drogen uit ! Er is niets !
“Wij krijgen alleen maar manna te zien.”
Het manna geleek op korianderzaad
en zag er uit als balsemhars.
Het volk verspreidde zich om het bijeen te rapen.
Dan maalden zij het met een handmolen
of stampten het fijn in een vijzel.
Ze kookten het in een pot en maakten er koeken van,
zodat het smaakte als oliegebak.
Met de dauw viel ’s nachts ook het manna op het kamp neer.
Toen Mozes hoorde, hoe het volk, familie voor familie,
bij de ingang van de tenten zat te jammeren,
en toen de Heer in hevige toorn ontstak, werd hij ontstemd.
Hij vroeg de Heer :
“Waarom doet Gij uw dienaar dit verdriet aan ?
“Zijt Gij mij zo weinig genegen,
dat Gij mij de last van heel dat volk laat dragen ?
“Het lijkt wel of ik van heel dat volk zwanger ben geweest
en het ter wereld heb gebracht, dat Gij mij zegt :
Draag het aan uw hart, zoals een voedster een zuigeling draagt,
en dat Gij mij beveelt
het naar het land te brengen
dat Gij zijn vaderen onder ede beloofd hebt.
“Waar haal ik vlees vandaan voor heel dat volk ?
“Het jammert tegen mij : Geef ons toch vlees te eten !
“Ik kan de last van heel dat volk niet alleen dragen.
“Het is mij te zwaar !
“Indien Gij zo met mij blijft doen,
dood mij dan maar, als Gij mij genadig wilt zijn.
“Dan hoef ik mijn ellende niet langer te zien.”

TUSSENZANG             Ps. 81(80), 12-13, 14-15, 16-17

Huldigt de Heer, onze sterkte !

Israël heeft mijn stem niet gehoord, zegt de Heer,
mijn volk gehoorzaamde niet.
Toen liet ik hen los met hun hard gemoed,
zij gingen hun eigen wegen.

Ach, luisterde nu mijn volk maar naar Mij,
bewandelde Israël nu maar mijn paden ;
dan bracht Ik hun vijanden aanstods ten val
en zou ik mijn hand keren tegen hun kwellers.

Dan zouden Gods vijanden hen naar de mond zien
en zo zou het blijven voor immer.
Dan zou Ik mijn volk met tarwebloem voeden,
met honing verzadigen uit de rots.

ALLELUIA                  Joh. 8, 12

Alleluia.
Ik ben het licht der wereld, zegt de Heer ;
wie Mij volgt zal het licht des levens bezitten.
Alleluia.

EVANGELIE                    Mt. 14, 22-36

Als Gij het zijt, Heer,
zeg mij dan dat ik over het water naar U toe moet komen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

Na de broodvermenigvuldiging dwong Jezus zijn leerlingen
in de boot te gaan en alvast naar de overkant te varen,
terwijl Hij het volk naar huis zou zenden.
Toen Hij het volk had weggezonden
ging Hij de berg op om in afzondering te bidden.
De avond viel en Hij was daar alleen.
De boot was reeds vele stadiën uit de kust
en werd geteisterd door de golven,
want zij hadden tegenwind.
In de vierde nachtwake
kwam Hij te voet over het meer naar hen toe.
Maar toen de leerlingen Hem zo over het meer zagen gaan,
raakten zij van streek omdat zij een spook meenden te zien
en zij begonnen van angst te schreeuwen.
Maar Jezus zei onmiddellijk tot hen :
“Wees gerust, Ik ben het. Vreest niet.”
“Heer – antwoordde Petrus –
als Gij het zijt,
zeg mij dan dat ik over het water naar U toe moet komen.”
Waarop Jezus sprak :
“Kom!”
Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe.
Maar toen hij merkte hoe hevig de wind was werd hij bang ;
hij begon te zinken enschreeuwde :
“Heer, red mij !”
Terstond stak Jezus zijn hand uit
en greep hem vast, terwijl Hij tot hem zei :
“Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld ?”
Nadat zij in de boot gestapt waren ging de wind liggen.
De inzittenden wierpen zich voor Hem neer en zeiden :
“Waarlijk, Gij zijt de Zoon van God.”
Toen zij overgestoken waren
bereikten zij de kust bij Gennésaret.
Toen de mannen van die streek Hem herkenden,
verspreidden zij in heel de streek het bericht van zijn komst
en brachten Hem al hun zieken.
Ze smeekten Hem
of ze tenminste de zoom van zijn kleed mochten aanraken.
En allen die dit deden werden gezond.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am an 89-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: