Zaterdag in de achttiende week

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven.

Overweging
Het evangelie van vandaag vertelt ons niets over de diepte van het geloof van de jongeman die Jezus geneest. In dit evangelie gaat het over het kleine geloof van de leerlingen, om degenen die de zieke jongen zouden moeten genezen en het niet kunnen. Hun gebrek aan geloof staat verandering in de weg. Maar dat betekent niet dat een volhardend geloof alles kan oplossen: dat het onmogelijke ook altijd mogelijk moet worden of zal worden. Het gaat om de houding die we aannemen, om onze ingesteldheid. Kijken we de juiste kant op of zijn we onverschillige toeschouwer?

EERSTE LEZING                 Deut. 6, 4-13

Gij moet de Heer uw God beminnen met heel uw hart.

Uit het boek Deuteronomium

In die dagen sprak Mozes tot het volk :
“Luister, Israël,
de Heer is onze God, de Heer alleen !
“Gij moet de Heer uw God beminnen met heel uw hart,
met heel uw ziel en met al uw krachten.
“De geboden die ik u heden voorschrijf,
moet ge in uw hart prenten.
“Ge moet er met uw kinderen
telkens opnieuw over spreken,
wanneer ge thuis zijt en onderweg,
als ge slapen gaat en opstaat.
“Bind ze als een teken op uw hand
en als een band op uw voorhoofd.
“Grif ze in de deurposten van uw huis
en op de poorten van uw stad.
“Wanneer de Heer uw God u in het land gebracht heeft,
dat Hij uw vaderen Abraham, Isaäk en Jakob
onder ede beloofd heeft,
een land met grote en prachtige steden
die gij niet gebouwd hebt,
met huizen vol kostbare dingen die gij niet gevuld hebt,
met gehouwen regenbakken die gij niet hebt uitgekapt,
met wijngaarden en olijfbomen die gij niet hebt geplant,
en wanneer gij dan in overvloed te eten hebt,
zorg er dan voor de Heer niet te vergeten,
die u uit Egypte heeft geleid, dat land van slavernij.
“Gij moet de Heer uw God vrezen,
Hèm vereren en zweren bij zijn naam.

TUSSENZANG              Ps. 18(17), 2-3a, 3bc-4, 47, 51ab

Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij,

Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij,
mijn toevlucht, mijn burcht, mijn bevrijder.
Mijn God, de rots waar ik toevlucht vind,
mijn schild, mijn behoud en bescherming.

Wanneer ik de Heer aanroep, Hij zij geprezen,
dan doet geen vijand mij kwaad.

De Heer zij geprezen, gezegend mijn rots,
verheerlijkt zij God, mijn verlosser.
Want Gij hebt uw koning de zege geschonken,
uw gunsten bewezen aan uw gezalfde.

ALLELUIA                  Joh. 17, 17b, a

Alleluia.
Uw woord is waarheid, Heer,
wijd ons U toe in de waarheid.
Alleluia.

EVANGELIE                 Mt. 17, 14-20

Wanneer gij geloof bezit zal u niets onmogelijk zijn.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd,
toen Jezus en de leerlingen bij het volk gekomen waren,
kwam een man naar Hem toe,
wierp zich op de knieën voor Hem neer en sprak :
“Heer, ontferm U over mijn zoon,
want hij lijdt aan vallende ziekte en is er slecht aan toe.
“Dikwijls valt hij in het vuur en in het water.
“Ik heb hem bij uw leerlingen gebracht
maar die waren niet bij machte hem te genezen.”
Jezus gaf ten antwoord :
“O, ongelovig en verworden geslacht,
hoelang nog moet Ik bij u zijn,
hoelang nog u verdragen ?
“Breng hem hier bij Mij.”
En onder de dwang van Jezus’ woord
ging de boze geest uit hem weg ;
op datzelfde ogenblik was de jongen genezen.
Toen de leerlingen met Jezus alleen waren
vroegen zij Hem :
“Waarom hebben wij hem niet uit kunnen drijven ?”
Jezus zei hun :
“Om uw gebrek aan geloof.
“Voorwaar, Ik zeg u :
wanneer gij een geloof bezit,
ook al is dit klein als een mosterdzaadje,
dan kunt ge tot deze berg zeggen :
Verplaats u van hier naar daar
en hij zal zich verplaatsen.
“Niets zal u onmogelijk zijn.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: