Zaterdag in de drieëntwintigste week door het jaar

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven.

Overweging

De martelaren die we vandaag gedenken bevestigen en versterken ons vaak zo aarzelend geloof. Zij kunnen voor ons een voorbeeld zijn om te kiezen voor de liefde. Maar meer nog dan dat zijn deze getuigen een voorbeeld voor ons zoeken naar eenheid in de Kerk, en voor onze volgehouden dialoog tussen religies. Mensen die leven vanuit liefde en dankbaarheid vinden we in alle religies –  en soms ontmoeten we dat geloof bij mensen die wij als ongelovig beschouwen. Jezus zelf daagt ons uit om vooral dan goed te luisteren.

EERSTE LEZING                        1 Tim. 1, 15-17

Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaars te redden.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan Timóteüs

Dierbare,

Dit woord is betrouwbaar en volkomen geloofwaardig :
“Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaars te redden.”
En de eerste van hen ben ik.
Daarom juist is mij barmhartigheid bewezen :
Jezus Christus wilde heel zijn lankmoedigheid bewijzen,
aan mij als eerste, als model voor allen
die in de toekomst op Hem zouden vertrouwen
en eeuwig leven winnen.
Aan de Koning der eeuwen,
aan de onvergankelijke, onzichtbare, enige God
zij eer en roem in de eeuwen der eeuwen !
Amen.

TUSSENZANG                 Ps. 113(112), 1-2, 3-4, 5a, 6-7

De Naam van de Heer zij geprezen
vandaag en in eeuwigheid.

of : Alleluia.

Verheerlijkt, dienaars des Heren,
verheerlijkt de Naam van de Heer.
De Naam van de Heer zij geprezen
vandaag en in eeuwigheid.

Van ochtendgloren tot avondrood
moet ieder die Naam aanbidden.
Want boven de volkeren troont de Heer,
zijn glorie beheerst de hemel.

Wie is als de Heer onze God,
die van omhoog overziet
het hemelgewelf en de aarde ?
Die machtelozen tilt uit het stof,
van vuilnishopen de armen weghaalt.

ALLELUIA                   Mt. 4,4b

Alleluia.
Niet van brood alleen leeft de mens,
maar van alles wat uit de mond van God voortkomt.
Alleluia.

EVANGELIE                                                   Lc. 6, 43-49

Waarom toch noemt gij Mij : Heer, Heer !
als gij niet doet wat Ik zeg ?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Er bestaat geen goede boom die zieke vruchten voortbrengt
en evenmin een zieke boom die goede vruchten voortbrengt.
“Iedere boom immers wordt gekend aan zijn vruchten ;
men plukt geen vijgen van dorens,
men oogst geen druiven van een braamstruik.
“Een goed mens brengt het goede te voorschijn
uit de schat van goedheid in zijn hart ;
maar een slechte brengt het slechte te voorschijn
uit zijn schat van slechtheid ;
want zijn mond spreekt waar zijn hart van overloopt.
“Waarom toch noemt gij Mij : Heer, Heer !
als ge niet doet wat ik zeg ?
“Ieder die tot Mij komt,
naar mijn woorden luistert en er naar handelt,
Ik zal u duidelijk maken op wie hij gelijkt.
“Hij gelijkt op de man
die bij het bouwen van zijn huis diep had gegraven
en het fundament had gelegd op de rotsgrond.
“Toen de stortvloed kwam, beukte de storm op dat huis ;
maar de storm had niet de kracht om het te doen wankelen
omdat het zo goed gebouwd was.
“Wie luistert maar niet doet,
gelijkt op de man die zijn huis op de grond bouwde,
zonder fundering.
“De storm beukte erop en ogenblikkelijk stortte het in
en de verwoesting van dat huis was volkomen.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: