Maandag- H. Johannes van Capestrano, pr.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven.

Overweging
Bijbels gesproken vormt uitgerekend een hopeloze zaak de grond van Gods liefde. Abraham heeft zich tot God gekeerd, Hem zijn zorgen toevertrouwd. Wat over hem geschreven staat, geldt ook voor ons. Alles wat ons geloof doet wankelen, alles wat ons doet denken dat God geen oog heeft voor ons mogen wij Hem voorleggen. Onze zonden en deze van de wereld om ons heen, de verantwoordelijkheden die ons soms verpletteren, de zorgen die op ons wegen: laten we ze aan de voeten van de Heer leggen. Hij heeft beloofd ons te redden, en dat zal Hij ook doen.

EERSTE LEZING                              Rom. 4, 20-25

Deze woorden werden niet alleen neergeschreven
omwille van Abraham maar ook om ons,
wie het geloven eveneens zal worden aangerekend.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome

Broeders en zusters,

Abraham twijfelde geen ogenblik aan Gods belofte.
Integendeel,
hij heeft God geëerd door de kracht van zijn geloof,
door zijn vaste overtuiging
dat Hij bij machte is te volvoeren wat Hij heeft toegezegd.
Daarom werd het hem als gerechtigheid aangerekend.
Deze woorden werden niet alleen neergeschreven om zijnentwil
maar ook om ons,
wie het geloven eveneens zal worden aangerekend,
daar wij geloven in Hem
die Jezus onze Heer van de doden heeft opgewekt :
Jezus die is overgeleverd om onze misslagen
en is opgewekt om onze rechtvaardiging.

TUSSENZANG                Lc. 1, 69-70, 71-72, 73-75

Geprezen zij de Heer, de God van Israël,
omdat Hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.

Een redder heeft Hij ons verwekt
in het geslacht van David, zijn getrouwe ;
zoals Hij reeds van oudsher had verklaard
bij monde van zijn heilige profeten ;
Verlossing uit de macht van onze vijanden
en uit de hand van allen die ons haten.
Zo zal Hij onze vaderen barmhartig zijn,
zijn heilige verbond gestand doen ;

De eed aan onze vader Abraham gezworen
ons eenmaal te verlenen ;
om aan de greep van vijanden ontrukt
Hem zonder vrees te dienen ;
in vroomheid en gerechtigheid
al onze dagen voor zijn Aanschijn.
En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste,
want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.

ALLELUIA                      Ps. 119(118), 27

Alleluia.
Leid mij op de weg van uw bevelen, Heer,
dan zal ik uw daden indachtig zijn.
Alleluia.

EVANGELIE                       Lc. 12, 13-21

Geen enkel bezit kan uw leven veilig stellen.
Al uw voorzieningen, voor wie zijn die dan ?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd zei iemand uit het volk tegen Jezus :
“Meester, zeg aan mijn broer dat hij de erfenis met mij deelt.”
Maar Jezus antwoordde hem :
“Man, wie heeft Mij over u tot rechter of verdeler aangesteld ?”
En Hij sprak tot hem :
“Pas op en wacht u voor alle hebzucht !
“Want geen enkel bezit, – al is dit nog zo overvloedig –
kan uw leven veilig stellen.”
Hij vertelde hun de volgende gelijkenis :
“Het land van een rijk man had een grote oogst opgeleverd.
“Daarom overlegde deze bij zichzelf :
Wat moet ik doen ?
“Ik heb geen ruimte om moijn oogst te bergen.
“En hij zei :
Dit ga ik doen :
ik breek mijn schuren af en bouw grotere :
daarin zal ik dan heel mijn rijkdom aan koren bergen.
“Dan zal ik tot mijzelf zeggen :
Man, je hebt een grote rijkdom liggen, voor lange jaren ;
rust nu uit,
eet en drink en geniet ervan !
“Maar God sprak tot hem :
Dwaas !
“Nog deze nacht komt men je leven van je opeisen ;
en al die voorzieningen die je getroffen hebt,
voor wie  zijn die dan ?
“Zo gaat het met iemand die schatten vergaart voor zichzelf,
maar niet rijk is bij God.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: