Vrijdag -H. Hubertus, b.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Niets, absoluut niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. Zo verkondigde Paulus in het voorgaande hoofdstuk van de brief aan de Romeinen. Maar plots slaat de toon om. Paulus schrikt zelf van zijn sterke uitdrukkingen. Waarom is mijn volk, het uitverkoren volk, dan gescheiden van Christus? Het is een verbijsterend drama waarvoor hij geen woorden heeft; waarmee hij geen weg weet. Er is dus wel een uitzondering, namelijk het niet aanvaarden van Gods liefde, de trouweloosheid. Wat doe je dan met Gods belofte?

EERSTE LEZING                  Rom. 9, 1-5

Ik zou wensen zelf vervloekt te zijn
als ik mijn broeders daarmee kon helpen.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome

Broeders en zusters,

Ik spreek de waarheid in Christus,
ik lieg niet,
mijn geweten waarborgt het mij in de heilige Geest :
in mijn hart is grote droefheid en een pijn die niet ophoudt.
Waarlijk,
ik zou wensen zelf vervloekt en van Christus gescheiden te zijn
als ik mijn broeders en stamverwanten daarmee kon helpen.
Immers, zij zijn Israëlieten :
hun behoort de aanneming tot zonen ;
hun behoren de heerlijkheid, de verbonden,
de wetgeving, de eredienst en de beloften ;
van hen zijn de aartsvaders
en uit hen komt de Christus voort naar het vlees
die, boven alles verheven, god is :
de gezegende tot in eeuwigheid !
Amen.

TUSSENZANG          Ps. 147, 12-13, 14-15, 19-20

Loof nu de Heer, Jeruzalem.

Loof nu de Heer, Jeruzalem,
Sion, verheerlijk uw god !
Want Hij heeft uw poorten stevig gegrendeld,
uw zonen gezegend binnen uw muur.

Hij laat u in vrede uw akkers bebouwen
en voedt u met tarwebloem.
Hij zendt zijn bevel uit over de aarde
en haastig rept zich zijn woord.

Hij is het die Jakob zijn woord heeft gezonden,
zijn wet en geboden voor Israël.
Nooit was er een volk dat Hij zo heeft behandeld,
geen ander maakt Hij zijn wegen bekend.

ALLELUIA                                                      Mt. 11, 25

Alleluia.
Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde,
omdat Gij deze dingen hebt geopenbaard aan kinderen.
Alleluia.

EVANGELIE                   Lc. 14, 1-6

Wie van u zal niet terstond
als zijn zoon of zijn os in een put valt hem eruit trekken,

ook al is het sabbat ?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

Toen Jezus op een sabbat
het huis van een van de voornaamste Farizeeën binnenging
om er de maaltijd te gebruiken,
hielden zij Hem voortdurend in het oog.
Op een gegeven ogenblik werd Hij een man gewaar
die aan waterzucht leed.
Daarop richtte Jezus zich tot de wetgeleerden en Farizeeën
met de vraag :
“Mag men op sabbat iemand genezen of niet ?”
Maar zij zeiden niets.
Daarop legde Hij zijn hand op hem ;
Hij genas hem en liet hem heengaan.
Vervolgens keerde Hij zich tot hen met de woorden :
“Wie van u zal niet terstond
als zijn zoon of een os in een put valt,
hem eruit trekken, ook al is het sabbat ?”
Ze waren niet in staat er iets tegen in te brengen.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: