Zaterdag – H. Fabianus, paus en mrt. – H.Sebastianus, mrt.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging 

De Schrift is een spiegel voor de mensheid. Alle waarachtige gevoelens worden erin weerspiegeld. Het heeft geen zin om ons te verbergen, of om ons anders voor te doen dan we zijn. We kunnen voor God geen passages van ons leven ‘tussen haakjes’ zetten. Ons leven moet zich integendeel ontrollen en zich afspelen voor Gods ogen, met alle vreugde en alle verdriet, met de uitbundige dagen en de dagen van rouw. Voor David blijft de (eens) gezalfde van de Heer het teken van Gods uitverkiezing. Het zal nog eeuwen duren vooraleer de mensheid datzelfde teken zal ontdekken in Christus.

EERSTE LEZING                                           II Sam.1, 1-4. 11-12. 19. 23-27

Hoe konden zij vallen, die helden? 

Begin van het tweede Boek Samuël

In die dagen was David
die teruggekeerd was
van zijn overwinning op de Amalekieten,
reeds twee dagen in Siklag,
toen daar op de derde dag een man aankwam
uit het legerkamp van Saul.
Hij had zijn kleren gescheurd en aarde op zijn hoofd gestrooid.
Bij David gekomen, boog hij zich neer tot op de grond
en bracht hem zijn hulde.
David vroeg hem :
“Waar komt gij vandaan?”
Hij antwoordde :
“Ik ben ontkomen uit het legerkamp van Israël.”
Daarop vroeg David hem :
“Wat is er dan gebeurd ? Vertel het me.”
Hij antwoordde :
“Het leger heeft de strijd opgegeven en is op de vlucht geslagen.
“Velen van het volk zijn gesneuveld ;
ook Saul en zijn zoon Jonatan zijn dood.”
Toen greep David zijn kleed en scheurde het middendoor;
dat deden ook alle mannen die bij hem waren.
Ze hielden de rouwklacht
en weenden en vastten tot de avond
over Saul en zijn zoon Jonatan,
en over het volk van de Heer, over Israël,
omdat zij door het zwaard waren omgekomen.
En David sprak :
“Uw glorie, Israël, ging op uw hoogten te gronde.
“Hoe konden zij vallen, die helden?

“Saul en Jonatan, zo geliefd, zo schoon,
in leven en dood niet gescheiden,
sneller dan arenden waren zij, sterker dan leeuwen.
“Dochters van Israël, treurt over Saul
die u kleedde in heerlijk purper
en die uw gewaden tooide met goud !
“Hoe konden zij vallen, die helden?
“Jonatan ligt op uw hoogten,
geveld in het heetst van de strijd.
“Zwaar drukt mij uw dood, mijn broeder Jonatan :
gij waart mij zo lief ;
uw liefde verrukte mij meer
dan de liefde van vrouwen.
“Hoe konden zij vallen, die helden ;
hoe konden die wapens vergaan?”

TUSSENZANG           Ps. 80(79), 2-3, 5-7

Heer, lach ons weer toe
en wij zullen gered zijn.

Herder van Israël, hoor ons aan,
die Jozef leidt als een kudde ;
die troont op de Kerubs, verschijnt met luister
voor Efraïm, Benjamin en Manasse.
Werp uw macht in de strijd,
kom om ons bij te staan.

Hoelang nog toornt Gij, God van de heerscharen,
bij het gebed van uw volk ?
Gij hebt het gespijzigd met tranenbrood,
gedrenkt met een vloed van tranen.
Buurvolken twisten om ons bezit,
en vijanden lachen ons uit.

ALLELUIA                                                Ps. 119(118), 135

Alleluia.
Laat voor uw dienaar uw Aangezicht stralen, Heer,
laat mij uw beschikkingen zien.
Alleluia.

EVANGELIE                                                Mc. 3, 20-21

De verwanten van Jezus zeiden
dat Hij niet meer bij zijn verstand was.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

In die tijd ging Jezus naar huis
en weer stroomde zoveel volk samen
dat zij niet eens gelegenheid hadden om te eten.
Toen zijn verwanten dit hoorden
trokken zij erop uit om Hem mee te nemen,
want men zei dat Hij niet meer bij zijn verstand was.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: