Vijfde zondag door het jaar

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Openingswoord
We leven als mensen dag na dag.
Sommige dagen zijn heel gewoon.
Toch wordt ons gemoed soms bezwaard.
Een te hoge druk, tegenslag of ziekte
kunnen ons van stuk brengen.
In al onze nood mogen we ons tot de Heer wenden.
Hij is mensen genezend en helend nabij.
Kracht en moed kunnen wij vinden
in het gebed tot God.

EERSTE LEZING               Job 7, 1-4.6-7

Nachten lang lig ik te tobben;

Uit het boek Job

Job sprak:

“Moet de mens niet zwoegen op aarde,
dagen maken van een dagloner ?
“Hij snakt naar schaduw,
ziet verlangend uit naar betaling.
“Zo ken ik de vruchteloze maanden
en nachten lang van getob.
“’s Avonds denk ik: wanneer wordt het morgen?
en ’s morgens: wanneer wordt het avond?
“En zolang het licht is, ben ik ziek van onrust.

“Mijn dagen verschieten sneller dan een weverspoel,
ze lopen af, de draad is ten einde.
“Bedenk dat mijn leven een ademtocht is,
dat mijn ogen het geluk niet meer zullen zijn.”

Antwoordpsalm            Ps. 147(146), 1-2, 3-4, 5-6

Keervers
Looft de Heer, die gebroken harten geneest.

Looft nu de Heer, het is goed hem te prijzen,
bezingt onze God, alle lof komt Hem toe.
De Heer bouwt de stad Jeruzalem op,
verzamelt Israël uit de verstrooiing.

Gebroken harten geneest Hij weer,
Hij heelt alle bloedende wonden.
Hij die het getal van de sterren kent
en elk van hen roept bij zijn naam.

Verheven is Hij, onze Heer, en almachtig,
zijn wijsheid is onbegrensd.
De Heer verheft de vernederden
maar zondaars werpt Hij ter aarde.

TWEEDE LEZING            1 Kor. 9, 16-19.22-23

Wee mij als ik het evangelie niet verkondig!

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de
Christenen van Korinte

Broeders en zusters,

Dat ik het evangelie predik, is voor mij geen reden om te roemen:
ik kan niet anders.
Wee mij als ik het evangelie niet verkondig!
Deed ik het uit eigen beweging, dan had ik recht op loon;
maar zo is het niet:
het is een taak die mij is toevertrouwd.
Wat is dan mijn verdienste?
Dat ik het evangelie kosteloos verkondig
en geen gebruik maak van het recht, aan de prediking verbonden.

Van allen onafhankelijk, heb ik mij de slaaf van allen gemaakt
om er zoveel mogelijk voor Christus te winnen.
Met de zwakken ben ik zwak geworden
om de zwakken te winnen.
Alles ben ik voor allen
om er tot elke prijs enkelen te redden.
En ik doe alles voor het evangelie
om er ook zelf deel aan te krijgen.

Vers voor het evangelie                Mt. 8, 17

Alleluia.
Hij heeft onze zwakheden op zich genomen
en onze ziekten heeft Hij gedragen.
Alleluia.

EVANGELIE                     Mc. 1, 29-39

Velen die aan allerhande ziekten leden, genas Hij.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

In die tijd toen Jezus uit de synagoge kwam,
ging Hij met Jakobus en Johannes
naar het huis van Simon en Andreas.
De schoonmoeder van Simon lag met koorts te bed;
zij spraken Hem aanstonds over haar.
Hij ging naar haar toe,
pakte haar bij de hand en deed haar opstaan;
zij werd vrij van koorts en bediende hen.

In de avond, na zonsondergang,
bracht men allen die lijdend of bezeten waren, bij Hem.
Heel de stad stroomde voor de deur samen.
Velen die aan allerhande ziekten leden, genas Hij
en Hij dreef tal van geesten uit,
maar liet niet toe dat de boze geesten spraken,
omdat zij Hem kenden.

Vroeg, nog diep in de nacht, stond Hij op,
ging naar buiten en begaf zich naar een eenzame plaats
waar Hij bleef bidden.
Simon en diens metgezellen kwamen Hem achterop
en toen ze Hem gevonden hadden, zeiden ze:
“Iedereen zoekt U.”
Hij antwoordde hun:
“Laten we ergens anders heen gaan,
naar de dorpen in de omtrek,
opdat Ik ook daar kan prediken.
“Daartoe immers ben Ik uitgegaan.”
Hij trok door heel Galilea,
predikte in hun synagogen
de dreef de boze geesten uit.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de zondagen.

 

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: