Zesde zondag door het jaar

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Openingswoord
In het evangelie smeekt iemand die ziek is Jezus om genezing.
Zijn melaatsheid maakt van hem een uitgestoten, uitgesloten mens.
Ook vandaag zijn er veel eenzame mensen,
vergeten en opzij geschoven.
Misschien voelen wij ons (af en toe) ook zo.
De Blijde Boodschap luidt:
Jezus schenkt genezing en hoop, nieuw leven:
aan ons, en, door onze handen,
ook aan mensen die in vergetelheid zijn gedompeld.
Dankbaar luisteren we naar Gods woord,
dankbaar vieren we eucharistie.

EERSTE LEZING                   Lev. 13, 1-2.45-46

Wie huidziekte heeft, moet apart wonen en buiten het kamp blijven.

Uit het boek Leviticus

De Heer sprak tot Mozes:

“Heeft iemand een gezwel, uitslag
of een vlek op zijn huid
en gaat het lijken op huidziekte,
dan moet men hem bij de priester Aäron
of bij een priester van diens geslacht brengen.

“Degene die aan huidziekte lijdt,
moet in gescheurde kleren lopen
en zijn haren los laten hangen;
hij moet zijn baard bedekken en roepen:
Onrein, onrein!
“Zolang de ziekte duurt, is hij onrein;
hij moet apart wonen en buiten het kamp blijven.”

Antwoordpsalm                        Ps. 32(31), 1-2, 5, 10-11

Keervers
Mijn toevlucht zijt Gij, mijn redder in nood.

Gelukkig degene wiens fout werd vergeven,
wiens zonde door God werd bedekt.
Gelukkig de mens die geen schuld heeft bij God,
wiens hart geen misdaad verbergt.

Toe heb ik mijn zonden beleden voor U,
mijn schuld niet langer ontkend.
Ik sprak: “Voor de Heer beken ik mijn fout”,
toen hebt Gij mijn zonde vergeven.

Want talrijke rampen treffen de zondaar,
maar God beschermt die vertrouwen op Hem.
Weest blij in de Heer, alle vromen,
verheugt u en jubelt, oprechten van hart.

TWEEDE LEZING                       1 Kor. 10, 31-11,1

Weest mijn navolgers zoals ik het ben van Christus.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de
christenen van Korinte

Broeders en zusters,

Of gij eet of drinkt, of wat gij ook doet,
doet alles ter ere Gods.
Geeft geen aanstoot,
noch aan joden noch aan Grieken noch aan Gods Kerk;
ook ik tracht allen zoveel mogelijk ter wille te zijn
en ik zoek niet mijn eigen voordeel
maar dat van de gemeenschap,
opdat allen gered worden.

Weest mijn navolgers
zoals ik het ben van Christus.

Vers voor het evangelie              Lc. 7, 16b

Alleluia.
Een groot profeet is onder ons opgestaan
en God heeft genadig neergezien op zijn volk.
Alleluia.

EVANGELIE                          Mc. 1, 40-45

De melaatsheid verdween en hij was gereinigd.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

In die tijd kwam er een melaatse bij Jezus
die op zijn knieën viel en Hem smeekte:
“Als Gij wilt, kunt Gij mij reinigen.”
Door medelijden bewogen, stak Jezus de hand uit,
raakte hem aan en sprak tot hem:
“Ik wil, word rein.”
Terstond verdween de melaatsheid en was hij gereinigd.

Terwijl Jezus hem wegstuurde, vermaande Hij hem met klem:
“Zorg ervoor dat ge aan niemand iets zegt,
maar ga u laten zien aan de priester
en offer voor uw reiniging wat Mozes heeft voorgeschreven,
om ze het bewijs te fleveren.”

Eenmaal vertrokken,
begon de man zijn verhaal overal in het openbaar te vertellen
en ruchtbaarheid aan de zaak te geven,
met het gevolg
dat Jezus niet meer openlijk in de stad kon komen,
maar buiten op eenzame plaatsen verbleef.
Toch kwamen de mensen van alle kanten naar Hem toe.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de zondagen.

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: