Eerste zondag in de veertigdagentijd

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Openingswoord
Vandaag horen we Jezus – na een sterke woestijnperiode – zeggen
de tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij.
Alsof Hij zegt:
‘Kom laat ons er aan beginnen
om hoop en toekomst te brengen voor mensen.’
Aan het begin van onze veertig dagen naar Pasen
worden wij uitgenodigd om, net als Jezus, stil te staan
bij onze eigen verlangens en dromen,
bij de weg die wij gaan,
bij de keuzes die wij maken.

Laten we in deze viering stil staan
bij wat ‘woestijn’ in ons leven kan betekenen.
Bidden we dat de weken die voor ons liggen
een tijd worden van vernieuwing en ommekeer.

EERSTE LEZING                     Gen. 9, 8-15

Het verbond van God met Noach,
die gespaard bleef van de wateren van de zondvloed.

Uit het Boek Genesis

Dit zei God tot Noach en zijn kinderen:
“Nu ga Ik mijn verbond aan met u en met uw nageslacht
en met alle levende wezens die bij u zijn,
met de vogels en de viervoetige dieren,
met alle dieren van de aarde die bij u zijn,
met al wat uit de ark is gekomen,
al het gedierte van de aarde.
“Ik ga met u een verbond aan
dat nooit meer enig levend wezen
door het water van de vloed zal worden uitgeroeid
en dat er zich nooit meer
een vloed zal voordoen om de aarde te verwoesten.”

En God zei:
“Dit is het teken van het verbond
dat Ik instel tussen Mij en u
en alle levende wezens die bij u zijn,
voor alle geslachten.

“Ik zet mijn boog in de wolken;
die zal het teken zijn van het verbond
tussen Mij en de aarde.

“Wanneer Ik op de aarde de wolken samenpak
en de boog in de wolken zichtbaar wordt,
dan zal Ik denken aan het verbond
tussen Mij en u en alle levende wezens;
alles wat leven heeft.
“De wateren zullen nooit meer zwellen
tot een vloed om al wat leeft te verdelgen.

Antwoordpsalm           Ps. 25(24), 4-5ab, 6-7, 8-9

Keervers
De wegen van God zijn goed en betrouwbaar.

Wijs mij uw wegen, Heer,
leer mij uw paden kennen.
Leid mij volgens uw woord,
want Gij zijt mijn God en Verlosser.

Gedenk uw barmhartigheid, Heer,
uw altijd geschonken ontferming.
Herinner U niet het kwaad van mijn jeugd,
maar denk aan mij met erbarmen.

De Heer is goed en rechtschapen,
daarom wijst Hij zondaars de weg.
Hij leidt de geringe langs eerzame paden,
Hij leert de eenvoudige wat hij moet doen.

TWEEDE LEZING             1 Petr. 3, 18-22

Gij zijt door het doopsel gelijkvormig geworden aan Christus.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus

Dierbaren,

Christus is
eens en voor al
gestorven voor de zonden
-de Rechtvaardige voor de onrechtvaardigen –
om ons tot God te brengen.
Gedood naar het vlees
werd Hij ten leven gewekt naar de geest.
Zo ging Hij heen en predikte voor de geesten in de kerker,
die eertijds, in de dagen dat Noach de ark bouwde,
weerspannig waren geweest,
terwijl God in zijn lankmoedigheid geduld oefende.
In de ark bleven slechts enkelen, niet meer dan acht personen,
behouden te midden van het water.

Dit was een voorafbeelding van het doopwater
waardoor gij nu gered wordt.
De doop beoogt niet de verwijdering van lichamelijke onreinheid
maar de verbintenis met God van een goed  geweten,
krachtens de opstanding van Jezus Christus
die, ten hemel gevaren, zetelt aan Gods rechterhand,
nadat engelen en machten en krachten
aan Hem onderworpen zijn.

Vers voor het evangelie                 Mt. 4, 4b

Lof en eer zij U, Heer Jezus.
Niet van brood alleen leeft de mens
maar van ieder woord dat uit de mond van God voortkomt.
Lof en eer zij U, Heer Jezus.

EVANGELIE                   Mc. 1, 12-15

Hij werd door de satan op de proef gesteld
en de engelen bewezen Hem hun diensten.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

In die tijd dreef de Geest Jezus naar de woestijn.
Veertig dagen bracht Hij in de woestijn door,
terwijl Hij door de satan op de proef werd gesteld.
Hij verbleef bij de wilde dieren
en de engelen bewezen Hem hun diensten.

Nadat Johannes was gevangen genomen,
ging Jezus naar Galilea
en verkondigde Gods Blijde Boodschap.
Hij zei:
“De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij;
bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de zondagen.


                                                                                                                  

 

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: