Zaterdag – HH. Marcellinus en Petrus, mrt.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
De korte brief van Judas is bijzonder hard voor de ongelovigen, voor allen die zowel de verkeerde leer aanhangen als voor hen die moreel verwerpelijk gedrag vertonen. De enige referentie om een leven te leiden in trouw aan God is het evangelie van de apostelen, is terugvallen op de traditie. De waarheid wordt niet doorlopend gemaakt, men ontvangt ze.
Dat betekent niet dat het volstaat om de woorden uit het verleden te herhalen, zondermeer. Het is in die trouw bewaarde woorden dat de waarheid te vinden is. Aan ons om deze woorden te vertalen, zonder ze te verraden, om de eeuwige waarheid te verkondigen in de taal van vandaag.

EERSTE LEZING                                              Judas 17. 20b-25

God is bij machte u voor struikelen te behoeden
en u onberispelijk en vreugdevol
voor zijn heerlijkheid te doen verschijnen.

Uit de brief van de heilige apostel Judas

Broeders en zusters,

Herinnert u
wat door de apostelen van onze Heer Jezuis Christus voorspeld is.
Bouwt uw leven op uw hoogheilig geloof,
bidt in de kracht van de heilige Geest,
bewaart uzelf in Gods liefde,
in afwachting van de barmhartigheid
van onze Heer Jezus Christus,
die u het eeuwige leven zal schenken.
Hebt medelijden met sommigen die twijfelen
en tracht ze te redden door hen aan het vuur te ontrukken.
Bij anderen evenwel moet uw medelijden gemengd zijn met vrees
en met afschuw zelfs voor hun door de zonde bezoedeld kleed.

Aan Hem die bij machte is u voor struikelen te behoeden
en onberispelijk en vreugdevol
voor zijn heerlijkheid te doen verschijnen,
aan de enige God die ons redt door Jezus Christus onze Heer
zij heerlijkheid, majesteit,
kracht en macht,
vóór alle eeuwigheid
en nu en in alle eeuwigheid !
Amen.

TUSSENZANG                                                     Ps. 63(62), 2, 3-4, 5-6

God, ik zoek U met groot verlangen.

God, mijn God, zijt Gij,
ik zoek U met groot verlangen.

Naar U dorst mijn ziel en hunkert mijn hart
als dorre akkers naar regen.

Zo zie ik omhoog naar de plaats waar Gij woont,
beschouw ik uw macht en uw glorie.
Meer waard dan het leven is mij uw genade,
mijn mond verkondigt uw lof.

Ik zal U prijzen zolang ik leef,
mijn handen uitstrekken naar U.
Mijn ziel wordt verzadigd met voedzame spijs,
mijn mond zal U jubelend danken.

ALLELUIA                                                  Hebr. 4, 12

Alleluia.
Het woord van God is levend en krachtig,
en het dringt door tot het raakpunt van ziel en geest.
Alleluia. 
                                            

EVANGELIE                                                   Mc. 11, 27-33

Welke bevoegdheid hebt Gij om dit alles te doen ?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

In die tijd
kwam Jezus met zijn leerlingen in Jeruzalem.
Terwijl Hij rondwandelde op het tempelplein,
traden de hogepriesters,
schriftgeleerden en oudsten op Hem toe
en ze vroegen Hem :
“Welke bevoegdheid hebt Gij om dit alles te doen ?
“En wie heeft U die bevoegdheid dan daartoe gegeven?”
Jezus antwoordde :
“Ik zal u één enkele vraag stellen
en als gij Mij daar antwoord op geeft,
zal Ik u op mijn beurt zeggen
krachtens welke bevoegdheid Ik dit alles doe.
“Het doopsel van Johannes,
kwam dat van de hemel of van de mensen ?
“Geeft Mij daar een antwoord op.”
Zij beraadslaagden onder elkaar :
“Als wij zeggen : van de hemel, dan zal Hij antwoorden :
Waarom hebt gij hem dan geen geloof geschonken ?
“Maar zeggen we : van de mensen?…”
Zij waren bang voor het volk
want iedereen hield Johannes voor een profeet.
Zij gaven Jezus dus ten antwoord :
“Wij weten het niet.”
Toen zei Jezus tot hen :
“Dan zeg Ik u evenmin
krachtens welke bevoegdheid Ik zo handel.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: