Woensdag – H. Dominicus

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging

Aanvankelijk verstaat Jezus zijn zending in dienst van Gods plan met het volk van Israël. Dit beeld wordt door een buitenlandse vrouw doorbroken. De gebeurtenis onderbouwt het idee dat het geloof niet uitsluitend een Joodse aangelegenheid is, maar dat het zal verspreid worden over alle volkeren. Jezus kijkt over grenzen heen. In het land van de heidenen vindt Hij zelfs meer geloof dan in Israël. Wat betekent dat voor mij? Over welke grenzen kan ik kijken, en welke hindernissen beletten me soms het zicht?

EERSTE LEZING                                   Jer. 31, 1-7

Mijn liefde voor u duurt eeuwig.

Uit de Profeet Jeremia

Zo spreekt de Heer :
“In die tijd
zal Ik de God zijn van alle stammen van Israël
en zij zullen mijn volk zijn.”
Dit zegt de Heer :
“Het volk dat ontkwam aan het zwaard,
vond genade in de woestijn.
“Aan Israël, op zoek naar rust,
is de Heer reeds van verre verschenen.
“Mijn liefde voor u duurt eeuwig,
Ik blijf u altijd trouw.
“Israël, Ik richt u weer op.
“Weer slaan uw jonge vrouwen de tamboerijn
en gaan vrolijk ten dans.
“Weer legt ge wijngaarden aan
op de bergen van Samaria ;
en die ze planten, zullen er de vruchten van eten.
“De dag breekt aan dat de wachters
in het gebergte van Efraïm roepen :
Kom, wij trekken naar Sion,
naar de Heer, onze God.”
Want dit zegt de Heer :
“Jubel van vreugde om Jakob,
juich om de heerser der volken.
“Verkondig overal Gods lof met deze woorden :
De Heer heeft redding gebracht aan zijn volk,
aan wat Israël nog rest.”

TUSSENZANG                                    Jer. 31, 10, 11-12AB, 13

De Heer zal ons behoeden
zoals een herder zijn kudde hoedt.

Volkeren, hoort dan het woord van de Heer,
geeft er bericht van op verre kusten.
Hij die Israël eens heeft verstrooid
zal het verzamelen, zal het behoeden
zoals een herder zijn kudde hoedt.

Jakob zal worden bevrijd door de Heer,
los uit de greep van hem die het roofde.
Juichend betreden zij Sion weer,
zetten zich neer waar de Heer hen zegent.

Meisjes dansen een vreugdedans
samen met jongens en grijsaards.
Dan breng Ik vreugde in plaats van rouw,
troost en blijdschap na al hun droefheid.

ALLELUIA                                        Joh. 14, 23

Alleluia.
Als iemand Mij liefheeft,
zal hij mijn woord onderhouden ;
mijn Vader zal hem liefhebben
en Wij zullen tot hem komen.
Alleluia.

EVANGELIE                                               Mt. 15, 21-28

Vrouw, ge hebt een groot geloof !

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die dagen
trok Jezus zich terug naar de streek van Tyrus en Sidon.
Op een gegeven ogenblik
trad een Kananese vrouw uit dat gebied naar voren,
luid roepend :
“Heb medelijden met mij, Heer, Zoon van David !
“Mijn dochter is van een duivel bezeten
en wordt verschrikkelijk gekweld.”
Maar Hij gaf haar in het geheel geen antwoord.
Toen wendden zijn leerlingen zich tot Hem met het verzoek :
“Stuur die vrouw toch weg,
want ze blijft ons achterna roepen.”
Hij antwoordde :
“Ik ben alleen maar
tot de verloren schapen van het huis van Israël gezonden.”
Maar de vrouw kwam naderbij,
wierp zich voor zijn voeten neer en zei :
“Heer, help mij !”
Hij gaf haar ten antwoord :
“Het is niet goed
het brood dat voor de kinderen bestemd is
aan de honden te geven.”
“Wel waar Heer,
-sprak zij –
want de honden eten immers toch ook de kruimels
die van de tafels van hun meesters vallen.”
Daarop zei Jezus haar :
“Vrouw, ge hebt een groot geloof!
Uw verlangen wordt ingewilligd.”
En van dat ogenblik was haar dochter genezen.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am an 89-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: