Woensdag – H. Januarius, b. en mrt.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Deze passage uit de brieven van Paulus – ook wel de ‘lofzang op de liefde’ genoemd is een van de referentieteksten om het Nieuwe Testament te begrijpen. De tekst is bijzonder populair bij jonge koppels die een huwelijk aangaan, zowel binnen als buiten de Kerk. Deze lofzang op de liefde heeft inderdaad iets universeels. Dat we hem zo vaak in de context van een huwelijksviering horen, houdt ook een risico in: dat we de liefde waarover Paulus spreekt, verengen tot huwelijksliefde’; En dan nog wel romantische of erotische liefde van de zeemzoetste soort, zoals die met Valentijn alom gepropageerd wordt. Natuurlijk is het christelijk huwelijk bij uitstek het sacrament van de liefde, maar dan van de liefde die zich naar buiten keert, die verder gaat dan ‘mijn lief’, ‘mijn familie’ en ‘mijn volk’. De evangelische liefde, die Paulus beschrijft, maakt juist van de arme en de vreemdeling ‘ons volk’, ‘onze familie’ ‘mijn broeder’ en ‘mijn zuster’.

EERSTE  LEZING                              I Kor. 12, 31-13, 13
Nu blijven geloof, hoop en liefde, de grote drie ;
maar de liefde is de grootste.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van
Korinte

Broeders en zusters,

Gij moet naar de hoogste gaven streven.
Maar eerst wijs ik u een weg die verheven is boven alles.

Al spreek ik met de tongen van engelen en mensen :
als ik de liefde niet heb
ben ik een galmend bekken of een schelle cimbaal.
Al heb ik de gave der profetie,
al ken ik alle geheimen en alle wetenschap,
al heb ik het volmaakte geloof dat bergen verzet :
als ik de liefde niet heb
ben ik niets.
Al deel ik heel mijn bezit uit,
al geef ik mijn lichaam prijs aan de vuurdood :
als ik de liefde niet heb
baat het mij niets.

De liefde is lankmoedig en goedertieren ;
de liefde is niet afgunstig,
zij praalt niet, zij beeldt zich niets in.
Zij geeft niet om de schone schijn,
zij zoekt zichzelf niet,
zij laat zich niet kwaad maken
en rekent het kwade niet aan.
Zij verheugt zich niet over onrecht
maar vindt haar vreugde in de waarheid.
Alles verdraagt zij, alles gelooft zij,                                                                              De liefde vergaat nimmer.
De gave der profetie zal verdwijnen,
tongen zullen verstommen,
de kennis zal een einde nemen.
Want ons kennen is stukwerk
en stukwerk ons profeteren.
Maar wanneer het volmaakte komt
heeft het onvolmaakte afgedaan.
Toen ik een kind was
sprak ik als een kind, voelde ik als een kind,
dacht ik als een kind;
nu ik een man geworden ben
heb ik het kinderlijke afgelegd.
Thans zien wij in een spiegel, onduidelijk,
maar dan van aangezicht tot baangezicht.
Thans ken ik slechts ten dele
maar dan zal ik ten volle kennen
zoals God mij kent.
Nu echter blijven geloof, hoop en liefde, de grote drie ;
maar de liefde is de grootste.

TUSSENZANG                                             Ps. 33(32), 2-3, 4-5, 12, 22

Zalig het volk dat de Heer heeft als God,
de natie door Hem tot zijn erfdeel gekozen.

Eert dan de Heer met citerspel,
en speelt voor Hem op de harp.
Zingt voor de Heer een nieuw gezang,
een schoon en schallend refrein.

Oprecht is immers het woord van de Heer
en al wat Hij doet is betrouwbaar.
Recht en gerechtigheid heeft Hij lief,
de aarde is vol van zijn mildheid.

Zalig het volk dat de Heer heeft als God,
de natie door Hem tot zijn erfdeel gekozen.

Geef ons dus, Heer, uw barmhartigheid,
zoals wij op u vertrouwen.

ALLELUIA                                                              Hebr. 4, 12

Alleluia.
Het woord van God is levend en krachtig,
en het dringt door tot het raakpunt van ziel en geest.
Alleluia.

EVANGELIE                                                               Lc. 7, 31-35
Wij hebben voor u op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst ;
wij hebben een treurlied gezongen, en gij hebt niet gehuild.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd zei Jezus :
“Waarmee zal Ik de mensen van dit geslacht vergelijken ?
“Op wie gelijken ze ?
“Ze gelijken op kinderen die op het marktplein zitten
en elkaar toeroepen :
Wij hebben voor u op de fluit gespeeld
en gij hebt niet gedanst ;
wij hebben een treurlied gezongen en gij hebt niet gehuild.
“Immers : Johannes de Doper is gekomen,
eet geen brood en drinkt geen wijn
en gij zegt: hij is van de duivel bezeten !
“En de Mensenzoon is gekomen, hij eet en drinkt wel en gij zegt :
Kijk die gulzigaard en wijndrinker,
die vriend van tollenaars en zondaars !
“Maar de Wijsheid vindt rechtvaardiging bij al haar kinderen.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am an 89-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: