Woensdag HH. Cosmas en Damianus, mrt

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven.

Overweging
De psalmen hebben het voortdurend over de Wet van de Heer. Wanneer wij het woordje ‘wet’ horen bekruipt ons spontaan een koude rilling. De wet kan immers hard zijn en we denken meteen aan een straffende God. Toch zijn wetten vaak de vangrails die ons op het rechte pad houden. In de Bijbel staat de Wet van de Heer altijd recht tegenover chaos, verknechting en onrecht. Daar heeft een straf van God niks mee te maken, dat doen we onszelf aan. Jezus vat de hele wet samen in twee regels: ‘bemin god boven alles en je naaste zoals jezelf’. Deze Wet staat garant voor echte ‘sjaloom’: duurzame vrede in het hart en in de wereld.

 

EERSTE LEZING           Spr. 30, 5-9

Geef mij noch armoe noch rijkdom, maar laat mij eten het brood dat mij is toegemeten.

Uit het Boek der Spreuken

Ieder woord van God is in vuur gelouterd ;
voor wie op Hem bouwen is Hij een schild.
Gij moogt aan zijn woorden niets toevoegen,
want dan zou Hij u tot de orde roepen
en zoudt ge voor leugenaar staan.

Heer, twee dingen zijn er, waar ik U om bid ;
weiger ze mij niet, tot mijn dood toe :
Houd onwaarheid en leugen ver van mij af
en geef mij noch armoe noch rijkdom,
maar laat mij eten
het brood dat mij is toegemeten.
Dan loop ik geen kans,
dat ik in mijn overmoed U ga loochenen
en ga zeggen : Wie is de Heer ?
En evenmin zal ik uit armoe gaan stelen
en mij aan de naam van mijn God vergrijpen.

TUSSENZANG                 Ps. 119 (118), 29, 72, 89, 101, 104, 163

Uw woord, Heer, is een lamp voor mijn voeten.

Gedoog niet dat ik een dwaalweg insla,
maar geef mij uw wet als gids.

De wet uit uw mond is mij meer waard
dan schatten van zilver en goud.

Uw woord, Heer, blijft gelden voor eeuwig,
het staat in de hemel vast.

Van slechte wegen weerhoud ik mijn schreden
om steeds aan uw woord te voldoen.

Door uw bevelen word ik verstandig
en keer ik mij af van de slechte weg.

Ik haat en verafschuw het onrecht,
uw wet heb ik lief.

ALLELUIA                       Ps. 119(118), 18

Alleluia.
Ontsluit mijn ogen om te aanschouwen, Heer,
de heerlijkheid van uw wet
Alleluia.

EVANGELIE                     Lc. 9, 1-6

Jezus zond de twaalf uit om het Rijk Gods te verkondigen
en genezingen te verrichten.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd riep Jezus de twaalf bijeen
en geaf hun macht en gezag over alle boze geesten
en de kracht om ziekten te genezen.
Daarop zond Hij hen uit
om het Rijk Gods te verkondigen en genezingen te verrichten.
En Hij vermaande hen :
“Neemt niets mee voor onderweg :
geen stok, geen reiszak, geen voedsel en geen geld ;
niemand van u mag dubbele kleding hebben.
“Als ge een huis binnengaat moet ge daar blijven
en ge moet vandaar weer afreizen.
“Als men u ergens niet ontvangt,
verlaat dan die stad
en schudt het stof van uw voeten, als een getuigenis tegen hen.”

Toen gingen ze op weg en trokken van dorp tot dorp,
terwijl zij overal de Blijde Boodschap verkondigden
en genezingen verrichten.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: