Zaterdag – H. Hubertus, b.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging

Voor Paulus komt het erop aan dat Christus verkondigd wordt. De rest is bijzaak. Of hij dan in de gevangenis zit, of hij moet sterven of nog in leven blijft, het is bijkomstig. Leven in Christus en sterven is winst. We staan nog wel ver af van wat we ‘heilige onverschilligheid” zouden kunnen noemen.

EERSTE LEZING                                       Fil. 1, 18b-26

Voor mij toch is het leven Christus en het sterven winst.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van
Filippi

Broeders en zusters,

Hoe dan ook, Christus wordt verkondigd,
met of zonder bijbedoeling.
En daarover verheug ik mij.

En ik zal mij ook blijven verheugen.
Want ik weet dat dit zal uitlopen op mijn redding,
dank zij uw gebed
en de bijstand van de Geest van Jezus Christus>
Dit is mijn vurig verlangen en mijn vaste hoop :
dat ik in niets beschaamd zal staan
en dat – zoals steeds, ook nu –
Christus in volle openbaarheid
zal worden verheerlijkt in mijn persoon,
of ik leven moet of sterven.
Voor mij toch is het leven Christus
en het sterven winst.
Maar blijf ik leven,
dan wacht mij vruchtbare arbeid.
Daarom weet ik niet wat ik moet kiezen.
Ik word naar twee kanten getrokken :
ik verlang heen te gaan om met Christus te zijn
want dat is verreweg het beste.
Maar voor u is het nuttiger dat ik nog hier blijf.
En omdat ik hiervan overtuigd ben, weet ik ook
dat ik zal blijven leven en gespaard zal blijven voor u allen,
tot uw vooruitgang en de vreugde van uw geloof.
Dan zult gij wanneer ik weer bij u kom,
een nieuwe reden hebben om op mij te roemen in Christus Jezus.

TUSSENZANG                                       Ps. 42(41), 2,3, 5

Mijn ziel heeft dorst naar God, de God die leeft.

Zoals het hert de beekjes zoekt,
zo zoekt mijn geest naar U, mijn God.

Mijn ziel heeft dorst naar God, de God die leeft,
zal ik Hem ooit bereiken en zijn Aanschijn zien ?

Ik denk er aan met weemoed in het hart,
hoe ik naar Gods verblijf trok in de mensenstroom :
ik liep vooraan in deze feeststoet mee,
terwijl rondom mij lof en jubel klonken.

ALLELUIA                                              1 Joh. 2, 5

Alleluia.
Wie het woord van de Heer bewaart,
in Hem is waarlijk Gods liefde volkomen.
Alleluia.

EVANGELIE                                          Lc. 14, 1, 7-11

Al wie zichzelf verheft zal vernederd,
en wie zichzelf vernedert zal verheven worden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

Toen Jezus op een sabbat
het huis van een van de voornaamste Farizeeën binnenging
om er de maaltijd te gebruiken,
hielden zij Hem voortdurend in het oog.
Daar Hij opmerkte
hoe de genodigden de voornaamste plaatsen aan tafel uitzochten,
hield Hij hun de volgende gelijkenis voor :
“Wanner gij door iemand op een bruiloft wordt genodigd,
ga dan niet aanliggen op de voornaamste plaats.
“Het zou kunnen zijn,
dat er door uw gastheer iemand is uitgenodigd
die voornamer is dan gij,
en dat degene die u en hem genodigd heeft u komt zeggen :
Sta uw plaats aan hem af.
Dan zoudt ge vol schaamte de minste plaats moeten innemen.
“Maar wanneer ge ergens genodigd wordt,
ga dan op de minste plaats aanliggen.
“Als degene die u heeft uitgenodigd dan komt
zal hij u zeggen : Vriend, ga wat hoger op.
“Zo zal u eer te beurt vallen
in het oog van allen die met u aanliggen.
“Want al wie zichzelf verheft zal vernederd,
en wie zichzelf vernedert zal verheven worden.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: