Vrijdag – H. Clemens I, paus en mrt. -H. Columbanus, abt

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Van hoofdstuk 5 gaan we naar hoofdstuk 10. Het lam (Christus) heeft de zeven zegels verbroken die de boekrol gesloten hielden.  Bepaalde geheimen van God zijn ontsluierd en een aantal rampen zijn gebeurd. Wat is nu dat kleine boekje? Het verwijst naar Ezechiël 2,8-3,3. Het eten betekent dat we niet alleen passieve toeschouwers zijn van de boodschap maar dat we ons die boodschap helemaal eigen moeten maken. Die boodschap is zoet omdat ze een boodschap van God is, maar tevens bitter omdat getuigenis niet zonder vele moeilijkheden gebeurt. In feite leert de laatste zin ons dat men zich voorbereidt op een geweldige confrontatie tussen de boodschap van het evangelie en de antigoddelijke macht van het Romeinse rijk (Babylon).

EERSTE LEZING                                             Apok. 10, 8-11
Ik nam het boek en ik at het op.

Uit de openbaring van de heilige apostel Johannes

Ik, Johannes, hoorde de stem
die ik uit de hemel gehoord had, opnieuw tot mij spreken :
“Ga, neem het geopende boek
dat ligt in de hand van de engel
die op de zee en op het land staat.”
En ik ging naar de engel en vroeg hem mij het boekje te geven.
En hij zei :
“Neem het en eet het op.
“het zal bitter zijn in uw lijf
maar in uw mond zoet als honing.”
En ik nam het boekje uit de hand van de engel
en ik at het op.
En het smaakte in mijn mond zoet als honing
maar toen ik het had doorgeslikt vulde bitterheid mijn lijf.
Toen werd mij gezegd :
“Gij moet opnieuw profeteren
over vele volken en naties en talen en koningen.”

TUSSENZANG                           Ps. 118, 14, 24, 72, 103, 111, 131

Hoe heerlijk smaken mij uw beloften,
als honing zijn zij in mijn mond.

Mijn vreugde vind ik in wat Gij verordent,
dat is mijn rijkste bezit.

Ik neem uw verordeningen ter harte,
zij geven mij goede raad.

De wet uit uw mond is mij meer waard
dan schatten van zilver en goud.

Hoe heerlijk smaken mij uw beloften,
als honing zijn zij in mijn mond.

Mijn erfdeel is altijd wat Gij verordent,
dat is de vreugd van mijn hart.

Mijn mond sper ik hijgend open,
zo snak ik naar uw gebod.

ALLELUIA                                              Ps. 119(118), 18

Alleluia.
Ontsluit mijn ogen om te aanschouwen, Heer,
de heerlijkheid van uw wet.
Alleluia.

EVANGELIE                                          Lc. 19,45-48
Mijn huis moet een huis van gebed zijn,
maar gij hebt er een rovershol van gemaakt.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd ging Jezus de tempel binnen
en begon de verkopers er uit te jagen
terwijl Hij tot hen zei:
“Er staat geschreven :
Mijn huis moet een huis van gebed zijn,
maar gij hebt er een rovershol van gemaakt.”
Dagelijks gaf Hij in de tempel onderricht.
De hogepriesters, de schriftgeleerden
en de vooraanstaanden van het volk
zochten een gelegenheid om Hem ter dood te brengen,
maar zij zagen geen kans om wat dan ook te doen,
want al het volk hing aan zijn lippen.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands BijbelgenootschDe bijbeltekstap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: