Eerste zondag van de advent

Openingswoord
We staan vandaag weer aan een nieuw begin,
een nieuw liturgisch jaar,
dat ons helpt om de tijd van de wereld op een eigen ritme te beleven,
vanuit een andere blik op de werkelijkheid,
en met andere bekommernissen.
Het ritme van de liturgie voert ons binnen
in het leven en de logica van Jezus en van zijn Vader.
Het geeft ons de kans om zelf nieuwe mensen te worden.
Of zoals de apostel Paulus het vandaag zegt:
moge de Heer ons overvloedig doen toenemen
in liefde voor elkaar en voor alle mensen.

EERSTE LEZING                                                            Jer. 33, 14-16

Ik schenk david een wettige afstammeling.

Uit de profeet Jeremia

Zo spreekt de Heer:

“Er komt een tijd
dat Ik de belofte vervul die Ik aan Israël en Juda gedaan heb.
“Dan schenk Ik David een wettige afstammeling,
die het land rechtvaardig en eerlijk bestuurt.
“In die dagen wordt Juda gered en is Jeruzalem veilig.
“En de stad zal heten: Heer, onze gerechtigheid.”

Antwoordpsalm                               Ps. 25(24), 4bc-5ab, 8-9, 10 en 14

Keervers
Tot U, Heer, richt ik mijn geest.

Wijs mij uw wegen, heer,
leer mij uw paden kennen.
Leid mij volgens uw woord,
want Gij zijt mijn God en Verlosser.

De Heer is goed en rechtschapen,
daarom wijst Hij zondaars de weg.
Hij leidt de geringe langs eerzame paden,
Hij leert de eenvoudige wat hij moet doen.

De wegen van God zijn goed en betrouwbaar
voor ieder die zijn verbond onderhoudt.
Een vriend is de Heer voor hen die Hem zoeken,
Hij toont hun de waarde van zijn verbond.

TWEEDE LEZING                                            1 Tess. 3, 12 – 4,2

De Heer sterke uw hart bij de komst van Christus.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen
van Tessalonica

Broeders en zusters,

Moge de Heer u overvloedig doen toenemen
in liefde voor elkaar en voor alle mensen
zoals ook mijn liefde uitgaat naar u.
Hij sterke uw hart,
zodat gij onberispelijk zijt en heilig
voor het aanschijn van God onze Vader
bij de komst van onze Heer Jezus met al zijn heiligen.

Voor het overige, broeders en zusters,
vragen en vermanen wij u in de Heer Jezus,
dat gij de overlevering die gij van ons hebt ontvangen,
de overlevering namelijk over een levenswandel
die God welgevallig is,
nog trouwer naleeft dan gij al doet.
Gij kent de voorschriften
die wij u op gezag van de Heer Jezus gegeven hebben.

Vers voor het evangelie                                       Ps. 85(84), 8

Alleluia.
Toon ons, Heer, uw barmhartigheid
en schenk ons uw heil.
Alleluia.

EVANGELIE                                                       Lc. 21, 25-28.34-36

Uw verlossing komt nabij.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:

“Er zullen tekenen zijn aan zon, maan en sterren
en op de aarde zullen volkeren in angst verkeren,
radeloos door het gebulder van de onstuimige zee.
“De mensen zullen het besterven van schrik,
in spanning om wat de wereld gaat overkomen.
“Want de hemelse heerscharen zullen in verwarring geraken.
“Dan zullen zij de Mensenzoon zien komen op een wolk,
met macht en grote heerlijkheid.

“Wanneer zich dit alles begint te voltrekken,
richt u dan op en heft uw hoofden omhoog
want uw verlossing komt nabij.”

“Zorgt ervoor dat uw geest niet afgestompt raakt
door een roes van dronkenschap en de zorgen van het leven;
laat die dag u niet onverhoeds grijpen als in een strik;
want hij zal komen over alle mensen, waar ook ter wereld.
“Weest daarom altijd waakzaam en bidt
dat ge in staat moogt zijn te ontkomen
aan al die dingen die zich gaan voltrekken,
en dat ge stand moogt houden
voor het aangezicht van de Mensenzoon.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de zondagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: