Donderdag H. Paulus Miki en gez., mrt.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging

Hier wordt een duidelijke tegenstelling gemaakt tussen Oud en Nieuw Verbond. Het is heel belangrijk de lezing met de antwoordpsalm te verbinden. Tegenover de Sinaï, de ruwe berg, staat de lieflijke Sion, symbool van het beloofde land. Tegenover de angst staat het vertrouwen dat aanwezig is binnen de vesting. Tegenover de woestijn staat de levende stad van God. Vooral, tegenover Mozes staat de nieuwe Mozes, Jezus, de middelaar van een nieuw verbond.

EERSTE LEZING                                         Hebr. 12, 18-19.21-24

Gij zijt genaderd tot de berg Sion en de stad van de levende god.

Ui de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,

Bedenkt waar gij staat :
gij zijt niet genaderd tot een tastbare berg en een laaiend vuur,
met duisternis, donderwolken en stormwind,
waar de trompet klonk en de stem de woorden sprak,
en die haar hoorden
smeekten dat zij niet langer tot hen zou spreken.
En wat ze zagen was zo verschrikkelijk dat Mozes uitriep :
“Ik sidder van angst.”

Neen,
gij zijt genaderd tot de berg Sion en de stad van de levende God,
het hemelse Jeruzalem en de duizendtallen engelen,
de feestelijke en plechtige vergadering van de eertgeborenen
die in de hemel zijn ingeschreven,
gij zijt genaderd tot God, de rechter van allen,
en tot de geesten der rechtvaardigen
die de voleinding bereikt hebben,
tot Jeus, de middelaar van een nieuw verbond,
wiens vergoten bloed iets beters afroept dan het bloed ven Abel.

TUSSENZANG                                       Ps. 48(47), 2-3a, 3b-4, 9, 10-11

Wij vieren uw goedertierenheid, God,
hier binnen uw tempelmuren.

Groot is de Heer, Hij zij hoog geprezen
in onze Godsstad Jeruzalem.
Zijn heilige berg rijst daar schitterend op,
een vreugde voor ieder op aarde.

Voor ons is de Sion de Godenberg,
de stad van de grote Koning.
God zelf, die binnen haar burchten verblijft,
Hij toont zich een veilige vesting.

Alwat wij gehoord hebben zien we nu zelf
in onze Godsstad Jeruzalem.
De stad van de Heer der hemelse legers,
God houdt haar voor eeuwig in stand.

Wij vieren uw goedertierenheid, God,
hier binnen uw tempelmuren.
Zover als uw Naam reikt, reikt ook uw roem
tot aan de grenzen der aarde.
Weldadig is alles wat komt uit uw hand.

ALLELUIA                                                           Joh. 10, 27

Alleluia.
Mijn schapen luisteren naar mijn stem , zegt de Heer ;
en Ik ken ze en zij volgen Mij,
Alleluia.

EVANGELIE                                              Mc. 6, 7-13

Jezus begon de twaalf twee aan twee uit te zenden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgen
Marcus

In die tijd
riep Jezus de twaalf bij zich
en begon hen twee aan twee uit te zenden.
Hij gaf hun macht over de onreine geesten
en verbood hun
iets anders mee te nemen voor onderweg dan alleen een stok :
geen voedsel, geen reiszak, geen kopergeld in hun gordel.
“Wel moogt ge sandalen dragen,
maar trekt geen dubbele kleding aan.”
Hij zei verder :
“Als ge ergens een huis binnengaat,
blijft daar tot ge weer afreist.
“En is er een plaats waar men u niet ontvangt
en nietnaar u luistert,
gaat daar dan weg
en schudt het stof van uw voeten als een getuigenis tegen hen.”
Zij vertrokken om te prediken dat men zich moest bekeren.
Zij dreven veel duivels uit,
zalfden veel zieken met olie en genazen hen.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: