Zesde zondag door het jaar

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Openingswoord

Wij wonen in het welvarende deel van de wereld.
Hier is er overvloed aan voedsel,
aan comfortabel wonen, aan consumptie.
De meesten van ons hebben geen materiêle tekorten.
Ook al is het nog geen veertigdagentijd,
toch doet Jezus ons vandaag al nadenken
over onzer rijkdom en over ons geloof.
Hoe gaan wij om met die overvloed?
Kan rijk zijn wel samengaan met gelovig zijn?
Verzamelen wij schatten voor het Rijk van God?
Het is goed om ons vandaag weer door Jezus te laten bevragen.
Begroeten wij de Heer in het ‘Heer, ontferm U’.
moge Hij ons leven en ons hart voeden met zijn liefde.

EERSTE LEZING Jer. 17, 5-8
Vervloekt is hij die op mensen vertrouwt; gezegend is hij die op de Heer vertrouwd.

Uit de profeet Jeremia

Dit zegt de Heer:

“Vervloekt is hij die op mensen vertrouwt,
die bouwt op een schepsel
en zich afkeert van de Heer.
“Hij is een kale struik in de steppe,
nooit ziet hij regen;
hij staat in dorre woestijngrond,
in een onvruchtbaar gebied,
waar niemand woont.

“Gezegend is hij die op de Heer vertrouwt,
en zich veilig weet bij hem.
“Hij is als een boom die aan de rivier staat
en wortels heeft tot in het water.
“Hij heeft geen last van de hitte,
zijn blad blijft groen.
“Komt er een tijd van droogte, het deert hem niet;
altijd blijft hij vrucht dragen.”

Antwoordpsalm Ps. 1, 1ac en 2, 3, 4 en 6

Keervers
Gelukkig is de mens, die op de Heer zijn hoop stelt.

Gelukkig de mens die weigert te doen
wat goddelozen hem raden;
Die niet de wegen der zondaars gaat,
maar die zijn geluk vindt in ’s Heren wet,
haar dag en nacht overweegt.

Hij is als een boom, aan het water geplant,
die vruchten draagt op zijn tijd;
Des zomers verdorren zijn bladeren niet,
maar al wat hij doet brengt hem voorspoed.

De goddelozen vergaat het zo niet:
de wind blaast hen weg als kaf.
De Heer immers kent de weg van de vromen.
De weg van de zondaars loopt dood.

TWEEDE LEZING 1 Kor. 15, 12.16-20
Als Christus niet is verrezen, is uw geloof waardeloos.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,

Als wij verkondigen dat Christus uit de doden is opgewekt,
hoe kunnen dan sommigen onder u beweren
dat er geen opstanding van de doden bestaat?
Want als de doden niet verrijzen, is ook Christus niet verrezen,
en als Christus niet is verrezen
is uw geloof waardeloos en zijt gij nog in uw zonden.
Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, verloren.
Indien wij enkel voor dit leven
onze hoop op Christus hebben gevestigd,
zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen.

Maar zo is het niet!
Christus is opgewekt uit de doden
als eersteling van hen die ontslapen zijn.

Vers voor het evangelie Lc. 6, 23ab

Alleluia.
Springt op van blijdschap,
want groot is uw loon in de hemel.
Alleluia.

EVANGELIE Lc. 6, 17.20-26
Zalig de armen, wee u rijken.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

In die tijd daalde Jezus samen met de twaalf de berg af.
Hij bleef staan op een vlak terrein.
Daar bevond zich een talrijke groep van zijn leerlingen
en een grote volksmenigte uit heel het joodse land,
uit Jeruzalem en uit het kustland Tyrus en Sidon.
Hij sloeg nu zijn ogen op, keek zijn leerlingen aan en sprak:

“Zalig gij die arm zijt,
want aan u behoort het Rijk Gods.
“Zalig die nu honger lijdt,
want gij zult verzadigd worden.
“Zalig die nu weent,
want gij zult lachen.
“Zalig zijt gij
wanneer omwille van de Mensenzoon de mensen u haten,
wanneer zij u uitstoten en u beschimpen
en uw naam uit de samenleving bannen als iets verfoeilijks.
“Als die dag komt, springt dan op van blijdschap,
want groot is uw loon in de hemel.
“Op dezelfde manier behandelden hun voorvaders de profeten.

“Maar wee u, rijken,
want wat u vertroost, hebt ge al ontvangen.
“Wee u, die nu verzadigd zijt,
want ge zult honger lijden.
“Wee u, die nu lacht,
want ge zult klagen en wenen.
“Wee u, wanneer alle mensen met lof over u spreken,
want hun voorvaderen deden hetzelfde met de valse profeten.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: