Achtste zondag door het jaar

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Openingswoord

‘Waar het hart van vol is, daar loopt de mond van over’:
een courant gebruikte wijsheid
die we eigenlijk uit het Lucas-evangelie halen.
Maar soms hebben we ergens de mond van vol,
en komt er toch weinig van in huis.
Jezus vraagt van zijn leerlingen
dat ze niet alleen pogen een goed hart te hebben,
maar dat hun intenties zich ook tonen in goede daden:
een goede boom herkent men aan zijn  goede vruchten.
Laten we in deze viering bidden
dat de gezindheid van Jezus de onze mag worden
en dat we vanuit zijn liefde vruchten dragen
in onze gemeenschap en samenleving.

Eerste lezing                                      Sir. 27, 4-7
Prijs geen mens voordat hij gesproken heeft.

Uit het boek Wijsheid van Jezus Sirach

Als men de zeef schudt, blijft het kaf.
Zo ontdekt men in het spreken het boze van de mens.
Het werk van de pottenbakker wordt beproefd door de oven,
en de mens door wat hij zegt in het gesprek.
Aan de vruchten van de boom herkent men de boomgaard,
en aan de woorden van de mens zijn gezindheid.
Prijs daarom geen mens voordat hij gesproken heeft,
want eerst op grond daarvan kan men een mens beoordelen.

Antwoordpsalm                              Ps.  92(91), 2-3, 13-14, 15-16

Keervers
Hoe heerlijk is het de Heer te prijzen.

Hoe heerlijk is het de Heer te prijzen,
uw Naam, Allerhoogste, te loven.
Uw goedheid te melden iedere ochtend
en heel de nacht door uw trouw.

De vromen schieten als palmbomen op,
als Libanon-ceders gedijend;
Zij zijn geplant bij het huis van de Heer,
zij komen tot bloei in Gods voorhof.

Ook als zij reeds oud zijn dragen zij vruchten,
zij blijven sappig en fris.
Zij wijzen uit hoe rechtvaardig de Heer is,
mijn Rots, in Hem is geen onrecht.

TWEEDE LEZING                                                        1 Kor. 15, 54-58
God geeft ons de overwinning door Jezus Christus.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,

Wanneer het vergankelijke met onvergankelijkheid is bekleed
en het sterfelijke met onsterfelijkheid,
dan zal het woord van de Schrift in vervulling gaan:
“De dood is verslonden,
de zege is behaald!
“De dood, waar is uw overwinning?
“Dood, waar is uw angel?”
De angel van de dood is de zonde
en de kracht van de zonde is de wet.
Maar God zij gedankt,
die ons de overwinning geeft
door Jezus Christus, onze Heer.

Daarom, geliefde broeders en zusters,
weest standvastig en onwankelbaar
en gaat altijd voort met het werk van de Heer;
gij weet toch dat uw inspanning, dank zij Hem, niet vergeefs is.

Vers voor het evangelie                                           Fil. 2, 15-16

Alleluia.
Schittert als sterren in het heelal,
houdt u vast aan het woord dat leven geeft.
Alleluia.

EVANGELIE                                                                  Lc. 6, 39-45
Waar het hart van vol is, loopt de mond van over.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

In die tijd hield Jezus zijn leerlingen deze gelijkenis voor:

“Kan soms de ene blinde de andere leiden?
“Vallen dan niet beiden in de kuil?
“De leerling staat niet boven zijn meester;
maar hij zal ten volle gevormd zijn als hij is gelijk zijn meester.
“Waarom kijkt ge naar de splinter in het oog van uw broeder
en waarom slaat ge geen acht op de balk in uw eigen oog?
“Hoe kunt ge tot uw broeder zeggen:
Broeder, laat mij de splinter uit uw oog halen,
terwijl ge de balk in uw eigen oog niet opmerkt?
“Huichelaar,
haal eerst die balk uit uw eigen oog,
dan zult ge scherp genoeg zien
om de splinter te kunnen verwijderen
die in het oog van uw broeder zit.

“Er bestaat geen goede boom die zieke vruchten voortbrengt
en evenmin een zieke boom die goede vruchten voortbrengt.
“Een boom immers kent men aan zijn vruchten;
men plukt geen vijgen van dorens,
men oogst geen druiven van een braamstruik.
“Een goed mens brengt het goede te voorschijn
uit de schat van goedheid in zijn hart;
maar een slechte mens brengt het slechte te voorschijn
uit zijn schat van slechtheid;
want waar het hart van vol is, daar loopt de mond van over.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties bij de zondagse eucharistieviering.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: