Vrijdag H. Hart van Jezus

 Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

OVERWEGING

Jezus’ dood aan het kruis was een sterven uit liefde. Zijn hart was gebroken door het intense verdriet om het hardnekkig ongeloof van Israël, het afhaken van zijn leerlingen, het verraad van Judas, de verloochening van Petrus, de Godverlatenheid. Geen van zijn beenderen werd gebroken, zegt de Schrift, maar zijn hart was wel degelijk gebroken. Jezus’ Heilig Hart is essentieel een gekneusd en doorstoken hart. Maar zoals een dichter zei, dienen harten om gebroken te worden, anders missen ze hun bestemming (Oscar Wilde, De Profundis. Vertaling Gerrit Komrij p. 92). Jezus die leeft bij de Vader, straalt ons vandaag toe met zijn gebroken, doorstoken hart. Het is ook een hart dat brandt. Liefde breekt harten, maar laat ze ook branden

EERSTE LEZING Ez. 34, 11-16

Ik zal mijn schapen weiden, Ik zal ze laten rusten.

Uit de profeet Ezechiël

Zo spreekt de HEER God:
“Ik zoek mijn kudde op en bezoek mijn eigen schapen.
Zoals een herder omziet naar zijn kudde,
en zich onder zijn schapen begeeft wanneer ze verstrooid zijn,
zo zal Ik omzien naar mijn schapen
en ze in veiligheid brengen, hoe ver ze ook afgedwaald zijn
ten gevolge van mist en nevel.
Ik breng ze bijeen uit alle volken,
En drijf ze samen uit alle landen,
Om ze te voeren naar hun eigen grond;
Ik zal ze laten weiden op Israël’s bergen,
in hun eigen dalen en bewoond streken.
Ik zal ze weiden op vette grond,
hoog op de bergen is hun weideland;
daar kunnen ze rusten en grazen
op grasrijke grond en vette weiden,
op de bergen van Israël.
Ik zal mijn schapen weiden, Ik zelf zal ze laten rusten,
spreekt de HEER God.
De verdwaalde schapen ga ik zoeken,
de verstrooide schapen bijeenbrengen,
de gewonde dieren verbinden,
de zwakke weer krachtig maken,
en passen op de gezonde en sterke dieren.
Ik zal ze laten weiden in overvloed.”

ANTWOORDPSALM Ps. 23 (22), 1-3a, 3bc-4ab, 4cd-5ab, 5cd-6ab, 6cd

KEERVERS
De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort.

De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort,
Hij laat mij weiden op groene velden.
Hij brengt mij aan water, waar ik kan rusten,
Hij geeft mij weer frisse moed.

Mijn schreden leidt Hij langs rechte paden
omwille van zijn Naam.
Al voert mijn weg door donkere kloven,
ik vrees geen onheil waar Gij mij leidt.

Uw stok en uw herdersstaf
geven mij moed en vertrouwen.
Gij nodigt mij aan uw tafel
tot ergenis van mijn bestrijdres.

Met olie zalft Gij mijn hoofd
mijn beker is overvol.
Voorspoed en zegen verlaten mij nooit
elke dag van mijn leven.

Het huis van de Heer zal mijn woning zijn
voor alle komende tijden.

TWEEDE LEZING Rom. 5, 5-11

God bewijst zijn liefde voor ons.

Uit de brief van de heilige apostel Pualus aan de christenen van Rome

Broeders en zusters,

Gods liefde is in ons hart uitgestort
door de heilige Geest die ons werd geschonken.
Want Christus is voor goddelozen gestorven op de gestelde tijd,
toen wij zelf nog geheel hulpeloos waren.
Men zal niet licht iemand vinden
die zijn leven geeft voor een rechtvaardige,
al zou misschien iemand
in een bepaald geval dit van zich kunnen verkrijgen.
God echter bewijst zijn liefde voor ons juist hierdoor,
dat Christus voor ons is gestorven
toen wij nog zondaars waren.
Des te zekerder zullen wij ontkomen aan de toorn
nu wij eenmaal gerechtvaardigd zijn door zijn bloed,
dank zij Hem.
Toen wij vijanden waren,
zijn wij met Goed verzoend door de dood van zijn Zoon;
des te zekerder zullen wij, eenmaal verzoend,
gered worden door zijn leven.
En dat niet alleen:
nu reeds juichen wij in God
door Jezus Christus onze Heer
door wie wij de verzoening hebben ontvangen.

VERS VOOR HET EVANGELIE Joh. 10,14

Alleluia.
Ik ben de goede Herder, zegt de Heer;
Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij.
Alleluia.

EVANGELIE Lc. 15, 3-7

Deelt in mijn vreugde, want mijn schaap dat verloren was, heb ik gevonden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

In die tijd hield Jezus de Farizeeën en de schriftgeleerden
deze gelijkenis voor:
“Wanneer iemand onder u honderd schapen heeft
en er één van verliest,
laat hij dan niet de negenennegentig in de wildernis achter
om op zoek te gaan naar het verlorene
totdat hij het vindt?
En als hij het vindt legt hij het vol vreugde op zijn schouders
en hij gaat naar huis, roept zijn vrienden en buren bij elkaar
en zegt hun:
Deelt in mijn vreugde,
want mijn schaap dat verloren was geraakt heb ik gevonden.
Ik zeg u:
zo zal er in de hemel meer vreugde zijn
over één zondaar die zich bekeert,
dan over negenennegentig rechtvaardigen
die geen bekering nodig hebben.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: