Woensdag H. Thomas, apostel

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

OVERWEGING
De Efeziërsbrief verwoordt heel mooi het nieuwe ‘statuut’ van de christen die net als Thomas tot de erkenning komt van Jezus en belijdt: “Mijn Heer en mijn God!” Hij of zij wordt ‘medeburger’ en ‘huisgenoot’ van God. Door de relatie met Christus, die de scheidsmuren tussen de volkeren heeft afgebroken, mogen wij vertrouwelijk en vrijmoedig met God omgaan. We worden bevrijd van onnodige angst, en leren een nieuwe soort ‘vrees’: de dankbare, eerbiedige erkenning van God als de bron van ons leven en ons geluk. Het is dankzij Gods Geest die in ons leeft, dat we de kerkgemeenschap mee kunnen helpen opbouwen tot de levende tempel, waar Gods aanwezigheid voor de wereld herkenbaar wordt.

EERSTE LEZING                                                 Ef. 2, 19-22

Gebouwd op het fundament van de apostelen.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Efeziërs
Broeders en zusters,

Gii ziit geen vreemdelingen en ontheemden meer
maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God,
gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten,
terwiil de sluitsteen Christus Jezus zelf is,
die het hele bouwwerk in ziin voegen houdt.
In Hem groeit het uit tot een heilige tempel in de Heer.
In Hem wordt ook gii mee opgebouwd
tot een woonstede van God,
in de Geest.

TUSSENZANG                                                      Ps. 117(116)

Gaat uit over de hele wereld
en verkondigt het evangelie (Mc. 16,15)
of : Alleluia.

Looft nu de Heer, alle naties der aarde,
huldigt de Heer, alle volken rondom;
omdat Hii bii ons ziln goedheid getoond heeft;
de trouw van de Heer houdt in eewigheid stand.
ALLELUIA                                                                 Joh, 20, 29

Alleluia.
Omdat gii Mij gezien hebt, Thomas, gelooft ge?
Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben.
Alleluia.
EVANGELIE                                                  Joh. 20,24-29

Mijn Heer en mijn God !
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes
Thomas, een van de twaalf, ook Didymus genaamd
was niet bij de leerlingen toen Jezus kwam.
De anderen vertelden hem :
“Wii hebben de Heer gezien.”
Maar hii antwoordde :
,,À1s ik niet in zijn handen het teken van de nagelen zie,
en miin vinger in de plaats van de nagelen kan steken,
en miin hand in ziin ziide leggen,
zal ik het niet geloven.”
Àcht dagen later waren ziin leerlingen weer in het huis biieen,
en nu was Thomas er bij.
Hoewel de deuren gesloten waren kwam Jezus binnen,
ging in hun rnidden staan en zei”
“Vrede zii u.”
Vervolgens zei Hii tot Thomas :
,,Korm hier met uw vinger en bezie miin handen.
,,Steek uw hand uit en leg die in miin ziide
en wees niet langer ongelovig maar gelovig.”
Toen riep Thomas uit:
“Mijn Heer en mijn God!”
Toen zei Jezus tot hem :
“Omdat ge Mij gezien hebt gelooft ge ?
“Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

 

 

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am an 89-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: