Maandag Kerkwijdingsfeest van de basiliek van Maria de Meerdere

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Numeri is het boek der getallen, zo genoemd omwille van de twee volkstellingen die er in voorkomen, bij het begin van de tocht door de woestijn, en bij het einde. Wij lezen vandaag uit het tweede deel, het telkens terugkerend thema van het morrende volk.   Net als naar Elia kijkt het Oude Testament naar Mozes als naar een der grootsten. Hij kan – net als Elia- diep ontmoedigd zijn en naar de dood verlangen. Maar hij blijkt een echt leider te zijn: hij staat in voor zijn mensen, hoe ‘onaf’ deze ook zijn. Juist dat is voor ons bemoedigend, omdat het zo herkenbaar is. Op de tocht door de woestijn is het geloof in God een basisgegeven om te kunnen doorzetten. Gaat het ook in ons leven niet zo?

EERSTE LEZING                                               Num. 11, 4b-15

Ik kan de last van heel dat volk niet alleen dragen.

Uit het Boek Numeri

In die dagen begonnen de Israëlieten opnieuw te jammeren.
Ze zeiden :
“Wie kan ons aan vlees helpen !
Wij hebben heimwee naar de vis die wij in Egypte
voor niets te eten kregen, naar de komkommers en de meloenen,
naar de prei, de uien en het knoflook.
“Wij drogen uit ! Er is niets !
“Wij krijgen alleen maar manna te zien.”
Het manna geleek op korianderzaad
en zag er uit als balsemhars.
Het volk verspreidde zich om het bijeen te rapen.
Dan maalden zij het met een handmolen
of stampten het fijn in een vijzel.
Ze kookten het in een pot en maakten er koeken van,
zodat het smaakte als oliegebak.
Met de dauw viel ’s nachts ook het manna op het kamp neer.
Toen Mozes hoorde, hoe het volk, familie voor familie,
bij de ingang van de tenten zat te jammeren,
en toen de Heer in hevige toorn ontstak, werd hij ontstemd.
Hij vroeg de Heer :
“Waarom doet Gij uw dienaar dit verdriet aan ?
“Zijt Gij mij zo weinig genegen,
dat Gij mij de last van heel dat volk laat dragen ?
“Het lijkt wel of ik van heel dat volk zwanger ben geweest
en het ter wereld heb gebracht, dat Gij mij zegt :
Draag het aan uw hart, zoals een voedster een zuigeling draagt,
en dat Gij mij beveelt
het naar het land te brengen
dat Gij zijn vaderen onder ede beloofd hebt.
“Waar haal ik vlees vandaan voor heel dat volk ?
“Het jammert tegen mij : Geef ons toch vlees te eten !
“Ik kan de last van heel dat volk niet alleen dragen.
“Het is mij te zwaar !
“Indien Gij zo met mij blijft doen,
dood mij dan maar, als Gij mij genadig wilt zijn.
“Dan hoef ik mijn ellende niet langer te zien.”

TUSSENZANG                                Ps. 81(80), 12-13, 14-15, 16-17

Huldigt de Heer, onze sterkte !

Israël heeft mijn stem niet gehoord, zegt de Heer,
mijn volk gehoorzaamde niet.
Toen liet ik hen los met hun hard gemoed,
zij gingen hun eigen wegen.

Ach, luisterde nu mijn volk maar naar Mij,
bewandelde Israël nu maar mijn paden ;
dan bracht Ik hun vijanden aanstods ten val
en zou ik mijn hand keren tegen hun kwellers.

Dan zouden Gods vijanden hen naar de mond zien
en zo zou het blijven voor immer.
Dan zou Ik mijn volk met tarwebloem voeden,
met honing verzadigen uit de rots.

ALLELUIA                                              Joh. 8, 12

Alleluia.
Ik ben het licht der wereld, zegt de Heer ;
wie Mij volgt zal het licht des levens bezitten.
Alleluia.

EVANGELIE                                                Mt. 14, 13-21

Nadat Jezus de zegen had uitgesproken brak Hij de broden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

Toen Jezus het bericht van de moord op Johannes vernomen had
voer Hij vandaar in een boot weg naar een eenzame plaats
om alleen te zijn.
Maar het gerucht hiervan drong tot het volk door
en het ging Hem te voet uit hun steden achterna.
Toen Hij bij zijn landing dan ook een grote menigte zag
kreeg Hij diep medelijden met hen, en Hij genas hun zieken.
Tegen het vallen van de avond
kwamen zijn leerlingen naar Hem toe en zeiden :
“Stuur dus het volk weg om in de dorpen eten te gaan kopen.”
“Het is niet nodig dat zij weggaan
-zei Jezus hun -, geeft gij hun maar te eten.”
Doch zij antwoordden :
“Wij hebben hier niet meer dan vijf broden en twee vissen.”
Waarop Jezus sprak : “Brengt die dan hier.”
En Hij gaf opdracht dat het volk zich zou neerzetten op het gras.
Hij nam de vijf broden en de twee vissen,
sloeg de ogen ten hemel,
en nadat Hij de zegen had uitgesproken
brak Hij de broden, die Hij aan zijn leerlingen gaf
en de leerlingen gaven ze weer aan het volk.
Allen aten tot ze verzadigd waren
en aan overgebleven brokken
haalde men nog twaalf volle korven op.
Het waren ongeveer vijfduizend mannen die hadden gegeten,
vrouwen en kinderen niet meegerekend.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: