Vrijdag in de tweeëntwintigste week door het jaar

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Vandaag lezen we een christologische hymne die wellicht dateert uit de oudste lagen van de christelijke liturgie. Ze bezingt de universele grootsheid van Christus – de Eerstgeborene van de schepping en de eerste in de verrijzenis – en centraliseert die grootsheid in het kruis. Het is goed om even te herinneren aan de dynamiek die in de schepping leeft. Het gaat hier niet om een wereld met levende wezens die God ooit, in een ver verleden, aan het begin der tijden, voor eens en voor altijd geschapen heeft. Het gaat om de relatie tussen mens en God, vandaag, hier, nu. De schepping is toekomst die er al is. De wereld die naar zijn voltooiing gaat, is de relationele eenheid in Christus, de broeders en zusters die zijn Lichaam vormen en dat Lichaam onophoudelijk opbouwen.

EERSTE LEZING                                                      Kol. 1, 15-20

Het heelal is geschapen door Hem en voor Hem.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Kolosse

Broeders en zusters,

Christus Jezus is het beeld van de onzichtbare God,
de eerstgeborene van heel de schepping.
Want in Hem is alles geschapen
in de hemelen en op aarde,
het zichtbare en het onzichtbare,
tronen en hoogheden,
heerschappijen en machten.
Het heelal is geschapen door Hem en voor Hem.
Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in Hem.
Hij is ook het hoofd van het lichaam dat de kerk is.
Hij is de oorsprong,
de eerste die van de dood is opgestaan
om in alles de hoogste te zijn,
Hij alleen.
Want in Hem heeft God willen wonen in heel zijn volheid,
om door Hem het heelal met zich te verzoenen
en vrede te stichten door het bloed, aan het kruis vergoten
om alles in de hemel en op aarde te verzoenen,
door Hem alleen.

TUSSENZANG                                               Ps. 100(99), 2, 3, 4, 5

Treedt onbezorgd voor Gods Aanschijn.

Juicht voor de Heer, alle landen,
dient met blijdschap de Heer.
Treedt onbezorgd voor zijn Aanschijn ;
waarlijk, de Heer is God.

Hij is de Schepper en Meester,
wij zijn kudde, zijn volk.
Trekt met een lied door zijn poorten,
komt in zijn voorhof met zang.

Zegent zijn Naam en eert Hem,
Hij is ons goed gezind.
Eindeloos is zijn erbarmen,
trouw van geslacht op geslacht.

ALLELUIA                                                   Ps. 119(118), 36a, 29b

Alleluia.
Mijn hart zij gericht op wat Gij verordent, Heer ;
geef mij uw wet als gids.
Alleluia.

EVANGELIE                                                Lc. 5, 33-39

Wanneer de bruidegom van hen is weggenomen,
dan zullen zij vasten.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd zeiden de schriftgeleerden en Farizeeën tot Jezus :
“De leerlingen van Johannes
vasten dikwijls en verrichten gebeden ;
die van de Farizeeën doen dat ook,
maar de uwen eten en drinken.”
Jezus antwoordde :
“Kunt gij soms de vrienden van de bruidegom laten vasten
zolang de bruidegom bij hen is ?
“Er zullen echter dagen komen,
dat de bruidegom van hen is weggenomen
en dan, in die tijd zullen ze vasten.”

Hij gaf hun ook nog een gelijkenis :
“Niemand scheurt een lap van een nieuw kleed
om daarmee een oud te verstellen ;
anders verscheurt hij immers niet alleen het nieuwe kleed,
maar de lap uit het nieuwe past bovendien niet bij het oude.
“En niemand doet jonge wijn in oude zakken ;
anders doet de jonge wijn de zakken bersten,
hij loopt eruit en de zakken gaan verloren.
“Maar jonge wijn moet men in nieuwe zakken doen.
“En niemand die oude wijn gedronken heeft wenst jonge ;
hij zal zeggen : de oude is best.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: