Zaterdag in de tweeëntwintigste week

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven.

Overweging
Eertijds waren we van God vervreemd, maar nu we met Hem in Christus verzoend werden, moeten we anders gaan leven. We zouden kunnen veronderstellen dat het aan ons is om tot God te naderen, dat Hij van ons een offer verwacht opdat goedgemaakt wordt wat eertijds fout liep tussen Hem en ons. Het Nieuwe Testament echter toont hoe anders onze God is. Het is Hij die tot ons komt, en het is Hij die ons zijn Zoon op het kruis schenkt, het offer dat ons aangeboden wordt. Het is de rode draad doorheen de evangelies: God is de totaal Andere. Hij zoekt de mens. Laten wij ons vinden ?

EERSTE LEZING                          Kol. 1, 21-23

Thans heeft God u met zich verzoend ;
Hij wil dat gij als heilige mensen,
zonder smet of blaam voor hem zult verschijnen.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van
Kolosse

Broeders en zusters,

Ook gij waart eertijds van God vervreemd
en Hem vijandig gezind
en uw daden waren slecht.
Maar thans heeft God u met zich verzoend
in Christus’ sterfelijk lichaam,
door zijn dood,
want Hij wil dat gij als heilige mensen,
zonder smet of blaam
voor Hem zult verschijnen.
Maar dan moet gij ook vast en onwrikbaar blijven in het geloof
en u niet laten afbrengen van de hoop
die u in het evangelie is aangezegd.
Dit is de boodschap
die aan alle schepselen onder de hemel verkondigd is
en waarvan ik, Paulus, de dienaar ben geworden.

TUSSENZANG                   Ps. 54(53), 3-4, 6, 8

God is het, die mij helpt.

God, sta mij bij met uw Naam,
kom voor mij op met uw macht.
Luister, o God, naar mijn bede,
hoor wat mijn mond U zegt.

God is het, die mij helpt,
de Heer die mijn leven bewaart.
Offeren zal ik U van harte,
prijzen, o Heer, uw weldadige Naam.

ALLELUIA                  Ps. 119(118), 88

Alleluia.
Wees mij barmhartig en laat mij leven, Heer,
dan blijf ik aan wat Gij verordent trouw.
Alleluia.

EVANGELIE                         Lc. 6, 1-5

Waarom doet ge iets dat op sabbat niet mag ?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

Eens ging Jezus op een sabbat door de korenvelden
en om te eten plukten zijn leerlingen aren
die ze met hun handen uitwreven.
Sommige Farizeeën vroegen :
“Waarom doet ge iets dat op sabbat niet mag ?”
Jezus gaf hun ten antwoord :
“Hebt ge dan niet gelezen wat David deed
toen hij en zijn metgezellen honger kregen ?
“Hoe hij het huis van God binnenging,
de toonbroden nam en opat
en er ook van gaf aan zijn metgezellen,
terwijl toch alleen de priesters daarvan mogen eten ?”
En Hij voegde er aan toe :
“De Mensenzoon is Heer van de sabbat.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

<span>%d</span> bloggers liken dit: