Zaterdag – HH.Johannes de Brébeuf en Isaak Jogues, pr. en gez., mrt. – H. Paulus van het Kruis, pr.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven.

Overweging
Als dit alles voor Abraham geldt, geldt dit ook voor allen na hem. Niet alleen voor zijn nageslacht maar ook voor de heidenen, op voorwaarde dat ze geloven in Jezus Chrisdtus. Abraham is immers niet alleen de vader van de joden, maar van vele volken. De belofte geldt dus ook voor de geadresseerden van Paulus’ brief, zowel Joden als heiden-christenen. Abrahams geloof staat model voor het christelijk geloof.

EERSTE LEZING                       Rom 4, 13.16-18

Tegen alle hoop in heeft Abraham gehoopt.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome

Broeders en zusters,

De belofte aan Abraham en zijn nakomelingen
dat zij de wereld zouden erven
steunt niet op de wet
maar op de gerechtigheid van het geloof.
Daarom hangt die belofte af van het geloof
en dus van de genade
en is zij verzekerd voor heel het nageslacht,
niet alleen voor hen die de wet hebben ontvangen
maar voor allen die het geloof navolgen
van ons aller vader Abraham.
Van hem staat immers geschreven :
“Ik heb u vader gemaakt van vele volken.”
Hij is dit voor het aanschijn van God in wie hij heeft geloofd,
God die de doden levend maakt
en wat niet bestaat in het aanzijn roept.
Tegen alle hoop in heeft Abraham gehoopt
en gelooft dat hij vader zou worden van vele volken,
gelijk hem gezegd was :
“Zo talrijk zal uw nageslacht zijn.”

TUSSENZANG              Ps. 105(104), 6-7, 8-9, 42-43

Voor eeuwig blijft Gods verbond van kracht.
of : Alleluia.

Gij, kroost van zijn dienaar Abraham,
gij zonen van Jakob, zijn welbeminde.
De Heer, Hij is onze enige God,
wat Hij beslist geldt voor heel de aarde.

Voor eeuwig blijft zijn verbond van kracht,
wat hij beloofd heeft voor duizend geslachten.
De bond die Hij vroeger met Abraham sloot,
de eed die Hij Isaäk eens heeft gezworen.

De Heer was indachtig zijn heilig woord,
tot Abraham eenmaal gesproken.
Hij voerde zijn volk met vreugde weg,
zijn uitverkorenen onder gejubel.

ALLELUIA                     Ps. 119(118), 18

Alleluia.
Ontsluit mijn ogen om te aanschouwen, Heer,
de heerlijkheid van uw wet.
Alleluia.

EVANGELIE                       Lc. 12, 8-12

De heilige Geest zal u leren wat gij moet zeggen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Ik zeg u :
ieder die Mij bij de mensen belijdt,
hem zal de Mensenzoon als de zijne erkennen bij Gods engelen.
“Maar wie Mij tegenover de mensen verloochend heeft
zal verloochend worden tegenover Gods engelen.
“Aan ieder die zich zal kanten tegen de Mensenzoon
zal het vergeven worden ;
maar hem die de heilige Geest heeft gelasterd
zal het niet vergeven worden.
“Wanneer men u brengt voor synagogen,
overheden en machthebbers,
maakt u dan niet bezorgd
over het hoe of wat van uw antwoord ter verdediging :
op dat ogenblik zal de heilige Geest u leren wat gij moet zeggen.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: