Vrijdag in de negenentwintigste week

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven.

Overweging
Deze evangelielezing geeft een indringende psychologische analyse van de menselijke onmacht. Het goede willen is nog niet het goede doen. Het is een prachtige beschrijving van die ervaring die we bij haast alle meesters van de spiritualiteit vinden: het nastreven van de volmaaktheid leidt zo vaak tot een impasse waaruit we geen uitweg meer zien. Dan volgt de heilzame schreeuw om hulp en het besef dat alleen bij God redding is: in Gods vrije genadegave in Christus.

EERSTE LEZING                      Rom. 7, 18-25a

Door wie zal ik gered worden van dit bestaan ten dode ?

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome

Broeders en zusters,

Ik ben mij bewust dat er in mij,
dat wil zeggen in mijn vlees, niets goeds woont.
De goede wil ligt binnen mijn bereik
maar niet de goede daad.
Ik doe niet het goede dat ik wil
maar het kwade dat ik niet wil.
Als ik doe wat ik eigenlijk niet wil,
ben ik niet meer de handelende persoon
maar de zonde die in mij woont.
Ik ontdek in mij dus deze ,wet’ :
als ik het goede wil doen
dringt het kwade zich aan mij op.
Mijn innerlijk schept behagen in Gods wet,
maar in mijn handelen ontwaar ik een andere wet
die strijd voert tegen de wet van mijn rede
en die mij gevankelijk uitlevert
aan de heerschappij van de zonde over mijn daden.
Rampzalige mens die ik ben !
Wie zal mij redden van dit bestaan ten dode ?
God zij gedankt
door Jezus Christus onze Heer !

TUSSENZANG                Ps. 119(118), 66, 68, 76, 77, 93

Laat mij slechts weten, Heer, wat Gij beschikt.

Verleen mij dan inzicht en wijsheid,
want op uw geboden stel ik mijn hoop.
Goedgunstig zijt Gij en goed zijn uw daden ;
laat mij slechts weten wat Gij beschikt.

Laat uw erbarmen mij nu vertroosten,
zoals Gij uw dienaar eens hebt beloofd.
Door uw barmhartigheid moge ik leven,
omdat ik mijn vreugde vind in uw wet.

Ik zal uw bevelen nooit meer vergeten,
omdat Gij mij daardoor leven schenkt.
Ik ben de uwe, maak mij gelukkig,
ik tracht te volbrengen wat gij beveelt.

ALLELUIA                  Ps. 119(118), 105

Alleluia.
Uw woord is een lamp voor mijn voeten, Heer,
het is een licht op mijn pad.
Alleluia.

EVANGELIE                                              Lc. 12, 54-59

Van het beeld van land en lucht
weet ge de juiste betekenis te bepalen,
maar waarom dan niet van deze tijd ?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd zei Jezus tot de menigte :
“Wanneer gij een wolk ziet opkomen uit het westen
dan zegt ge terstond : er komt regen : en zo gebeurt het ook.
“En wanneer ge ziet dat er een zuidenwind waait zegt ge :
het wordt gloeiend heet ; en het gebeurt.
“Huichelaars !
“Van het beeld van land en lucht
weet ge de juiste betekenis te bepalen,
maar waarom dan niet van deze tijd ?
“Hoe komt het
dat ge niet uit uzelf de juiste gevolgtrekking maakt ?
“Wanneer gij met uw tegenpartij naar de overheid gaat,
doe dan onderweg nog moeite u van hem te bevrijden ;
anders zou hij u wel eens voor de rechter kunnen slepen ;
de rechter zal u aan de gerechtsdienaar overleveren
en de gerechtsdienaar zal u in de gevangenis werpen.
“Ik zeg u :
Gezult er niet uitkomen
voordat ge tot de laatste cent betaald hebt.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: