Tweede zondag door het jaar

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Openingswoord

Al in de tijd van de profeet Jesaja
verwachtte het volk Israël
dat God hen ‘licht’ zou zenden,
een dienaar die hen terug zou brengen tot God.
Johannes herkent in Jezus dat licht,
hij noemt Hem:
het ‘Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt’
en zo de innige band van God met zijn volk herstelt en bekrachtigt.
Jezus Christus laat inderdaad licht schijnen,
tot in de diepste duisternis van kwaad en dood.
Hij brengt mensen vanuit de verstrooiing tot eenheid.
richten wij ons samen naar dat licht,
en laten wij ons erdoor aansteken.

EERSTE  LEZING                                                         Jes. 49, 3.5-6

Ik maak u tot een licht voor de heidenen, zodat mijn heil tot de grenzen der aarde zal gaan.

Uit de profeet Jesaja

De Heer had mij gezegd:
“Mijn dienaar zijt gij,
Israël, door wie Ik mijn glorie ga vinden.”

Van de moederschoot af had Hij mij tot zijn dienaar gevormd
om Jakob terug te brengen naar Hem
en Israël van de ondergang te redden.
Ik sta bij de Heer in ere
en mijn God is mijn sterkte.

Thans echter heeft Hij gezegd:
“Gij zijt niet alleen mijn dienaar
om Jakobs stammen op te richten
en de rest van Israël terug te brengen.
“Ik maak u nu ook tot een licht voor de heidenen,
zodat mijn heil tot de grenzen der aarde zal gaan.”

Antwoordpsalm           Ps. 40(39), 2 en 4ab, 7-8a, 8b-9, 10

Keervers
Zie ik kom, Heer, om uw wil te doen.

Met groot vertrouwen heb ik op de Heer gehoopt
en Hij sloeg acht op mij.
Hij legde in mijn mond een nieuw gezang,
een lied voor onze God.

Gij hebt geen offer of geschenk gewild,
Gij hebt mijn oor geopend.
Gij vraagt geen brandoffer, geen zoenoffer van mij,
dus zei ik:”Ja, ik kom!”

Want in de boekrol staat van mij geschreven
dat ik uw wil volbreng.
Mijn God, dat is het wat ik wil,
uw wet staat in mijn hart geschreven.

Aan velen heb ik uw rechtvaardigheid bekend gemaakt,
ik hield mijn lippen niet gesloten, Heer, Gij weet het.

TWEEDE  LEZING                                                      I Kor. 1, 1-3

Genade en vrede voor u vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus.

Begin van de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Van Paulus,
door Gods wil geroepen tot apostel van Christus Jezus,
en van onze broeder Sostenes
aan de Kerk Gods te Korinte,
aan hen die, geheiligd in Christus Jezus,
tot een heilig leven zijn bestemd,
samen met allen
die allerwegen de naam aanroepen van Jezus Christus,
hun Heer en de onze.

Genade en vrede voor u
vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus!

Vers voor het evangelie          Joh. 1, 14a.12b

Alleluia.
Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond.
Aan allen die Hem aanvaardden,
gaf Hij het vermogen om kinderen van God te worden.

EVANGELIE               Joh.1, 29-34

Zie, het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

In die tijd
zag Johannes de Doper Jezus naar zich toe komen
en zei:
“Zie, het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
“Deze is het van wie ik zei:
Achter mij komt een man die voor mij is,
want Hij was eerder dan ik.
“Ook ik kende Hem niet
maar opdat Hij aan Israël geopenbaard zou worden,
daarom kwam ik met water dopen.”

Verder getuigde Johannes:
“Ik heb de Geest als een duif uit de hemel zien neerdalen
en Hij bleef op Hem rusten.
“Ook ik kende Hem niet,
maar die mij gezonden had om met water te dopen,
Hij had tot mij gesproken:
Op wie gij de Geest zult zien neerdalen en blijven rusten,
Hij is het die doopt met de heilige Geest.

“Ik heb het zelf gezien en ik heb getuigd:
Deze is de Zoon van God.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Openingswoord uit Liturgische suggesties bij de zondagse eucharistieviering

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: