http://kerkengeloof.wordpress.com

Dinsdag – H. Thomas van Aquino, pr. en krkl.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Door de verovering van Jeruzalem en het overbrengen van de ark legt David de basis voor een centralistische aanpak, zowel politiek als religieus. Het hart van zijn rijk ligt in Jeruzalem. Het overbrengen van de ark legitimeert en onderbouwt zijn politieke status met een religieus fundament. Merk op dat dit alles zeer ritueel en plechtig gebeurt. Toch is die basis niet zo sterk als ze aanvankelijk voorkomt. Onderliggende stromingen zullen hem en zijn opvolgers nog heel wat problemen bezorgen.

EERSTE  LEZING                       II Sam.  6, 12b-15. 17-19

David en alle Israëlieten
brachten onder gejuich de ark des Heren over.

Uit het tweede Boek Samuël

In die dagen
bracht David de ark van God
uit het huis van Obededom
vol vreugde naar de Davidstad over.
Nadat de dragers van de ark zes stappen gezet hadden,
offerde David een gemeste stier.
Onderweg danste hij geestdriftig voor de Heer uit,
slechts gekleed in een linnen borstkleed.
Zo brachten David en alle Israëlieten
onder gejuich en bazuingeschal de ark van de Heer over.

Zij werd de stad binnengedragen en op haar plaats gebracht,
midden in de tent die David voor haar had opgezet.
Daarna droeg David brand- en slachtoffers op aan de Heer.
Na het opdragen van de brand- en slachtoffers
zegende hij het volk met de naam van God,
de Heer van de hemelse machten.
Aan alle aanwezigen, aan alle Israëlieten die daar bijeenwaren,
mannen en vrouwen,
liet hij een plat brood,
een klomp dadels en een rozijnenkoek uitdelen.
Daarop ging iedereen naar huis.

TUSSENZANG                         Ps. 24(23), 7, 8, 9, 10

Wie is deze Koning der glorie ?
De Heer is de koning der glorie.

Poorten, heft uw kroonlijsten op,
gaat open, aloude deuren :
de Koning der glorie moet binnengaan.

Wie is deze Koning der glorie ?
De Heer, de sterke, de machtige,
de Heer, de held in de strijd.

Poorten, heft uw kroonlijsten op,
gaat open, aloude deuren :
de Koning der glorie moet binnengaan.

Wie is deze Koning der glorie ?
De Heer van de hemelse machten,
Hij is de Koning der glorie.

ALLELUIA                         Ps. 119(118), 36a, 29b

Alleluia.
Mijn hart zij gericht op wat Gij verordent, Heer ;
geef mij uw wet als gids.
Alleluia.

EVANGELIE                          Mc. 3, 31-35

Mijn broeder en mijn zuster en mijn moeder
zijn zij die de wil van God volbrengen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

Eens kwamen Jezus’ moeder en zijn broeders,
en terwijl zij buiten bleven staan,
stuurden ze iemand naar Hem toe om Hem te roepen.
Er zat veel volk om Hem heen, dat het bericht doorgaf :
“Uw moeder en uw broeders daarbuiten vragen naar U.”
Jezus gaf hun ten antwoord :
“Wie is mijn moeder,
wie zijn mijn broeders?”
En terwijl Hij zijn blik liet gaan
over de mensen die in een kring om Hem heen zaten zei Hij :
“Ziehier mijn moeder en mijn broeders.
“Want mijn broeder en mijn zuster en mijn moeder zijn zij
die de wil van God volbrengen.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: