http://kerkengeloof.wordpress.com

Donderdag – H. Mutien-Marie Wiaux, klg.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Het gebed van David is uitzonderlijk mooi. Ik zal u een huis bouwen hoorden we gisteren (en vandaag). Huis (beth) heeft de betekenis van gebouw, en ook van familie. Gisteren kwamen beide betekenissen aan bod. Vandaag gaat het over de tweede betekenis: Wie ben ik en wat is mijn huis dat ge me zover gebracht hebt ?
David, die ooit een kleine herdersknaap was, mag dit alles wel beseffen. Daarom komt deze gedachte voortdurend terug in het gebed: verleden en toekomst geven elkaar de hand. Wie ben ik ? Het mag ook ons gebed zijn. De antwoordzang is een echo van psalm 132 op dit gebed.

EERSTE  LEZING         2 Sam. 7, 18-19. 24-29
Wie ben ik, Heer God, en wat is mijn huis ?

Uit het tweede Boek Samuël

Nadat Natan tot David gesproken had,
ging koning David het heiligdom binnen ;
hij zette zich neer voor de Heer en zei :
“Wie ben ik, Heer God, en wat is mijn huis,
dat Gij mij zover gebracht hebt ?
“En nu is U dit alles nog niet genoeg, Heer God :
ook over de toekomst van het huis van uw dienaar spreekt Gij.
“Is dit voor een mens wel weggelegd, Heer God ?
“Gij hebt uw volk Israël voorgoed bevestigd als uw volk
en Gij, Heer, zijt hun God.
“Doe daarom, Heer God, altijd het woord gestand
dat Gij gesproken hebt tot uw dienaar
en tot zijn huis
en handel volgens uw woord.
“Dan zal uw naam voor altijd groot zijn ;
dan zal gezegd worden :
God, de Heer van de hemelse machten is God over Israël
en voor U blijft het huis van uw dienaar David in stand.
“Gij, God, Heer van de hemelse machten, God van Israël,
Gij hebt uw dienaar geopenbaard :
Ik zal u een huis bouwen.
“Daardoor heeft uw dienaar de moed gevonden,
dit gebed tot U te richten.
“Welnu dan, Heer God,
Gij zijt God en uw woorden zijn betrouwbaar ;
Gij hebt deze weldaad aan uw dienaar beloofd.
“Zegen dan nu het huis van uw dienaar,
dat het altijd voor U mag blijven bestaan.
“Gij zelf, Heer God, hebt gesproken ;
uw rijke zegen zal voor altijd rusten
op het huis van uw dienaar.

TUSSENZANG           Ps. 132(131), 1-2, 3-5, 11, 12, 13-14

God de Heer zal Hem de troon van zijn vader
David schenken (Lc. 1, 32b)

Heer, denk in uw mildheid aan David,
aan zijn bezorgdheid voor U ;
hoe hij de Heer had gezworen,
de Sterke van Jakob beloofd :

Ik zal mijn huis niet betreden,
niet rusten gaan op mijn bed ;
ik gun mijn ogen geen slaap meer,
mijn oogleden weiger ik rust,
tot ik voor de Heer een plaats vind,
voor Jakobs Sterke een huis.

De Heer heeft David gezworen
een eed die Hij nimmer breekt :
een telg uit uw geslacht
zal Ik op uw troon verheffen.

Houden uw zonen zich aan mijn verbond,
aan alles wat Ik hen opleg,
dan zullen hun zonen ook voor altijd
zetelen op uw troon.

Want God heeft de Sion gekozen,
haar als een zetel gewild :
hier is mijn rustplaats voor eeuwig,
hier zal Ik wonen, dit is mijn keus.

ALLELUIA          Ps. 119(118), 135

Alleluia.
Laat voor uw dienaar uw Aangezicht stralen, Heer,
laat mij uw beschikkingen zien.
Alleluia.

EVANGELIE        Mc. 4, 21-25
De maat die gij gebruikt zal men ook voor u gebruiken.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

In die tijd zei Jezus tot de menigte :
“Komt er soms een lamp,
om onder de korenmaat of onder de rustbank gezet te worden
of juist om op de standaard te worden geplaatst ?
“Niets is verborgen dat niet openbaar gemaakt zal worden ;
en niets is geheim dat niet aan het licht zal komen.
“Als iemand oren heeft om te horen, hij luistere.”
Verder zei Hij :
“Let op wat gij hoort.
“De maat die gij gebruikt
zal men ook voor u gebruiken ;
zelfs een toemaat zal men u geven.
“Aan wie heeft zal gegeven worden ;
maar wie niet heeft
hem zal nog ontnomen worden, zelfs wat hij heeft.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: