Donderdag H. Petrus Chrysologus, b. en krkl.

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking.

Overweging
De parabels die over ‘het laatste oordeel’ gaan, liggen ons niet goed. De taal ervan is scherp en hard. Ze pakken ons hard aan. Toch willen ze vooral een oproep tot oprechte bekering zijn. Wij mogen blijven vertrouwen op een God die liefdevol en barmhartig voor zijn mensen is. Oproepen tot bekering is misschien wel een vorm van liefhebben. Het is het beste willen voor de ander. Hebben wij daar oor voor?

EERSTE  LEZING      Jer. 18, 1-6
Als leem in de hand van de pottenbakker zijt gij in mijn hand, huis van Israël.

Uit de Profeet Jeremia

Dit woord van de Heer kwam tot Jeremia:
“Ga naar het huis van de pottenbakker.
“Daar zal Ik u laten horen wat Ik heb te zeggen.”
Ik ging naar het huis van de pottenbakker.
Deze was juist aan het werk op de schijf.
Toen de pot die hij aan het boetseren was
onder zijn handen mislukte,
begon hij met de leem een andere pot te maken,
die hem wel beviel.
Daarop kwam het woord van de Heer tot mij:
“Huis van Israël,
kan Ik niet met u doen als deze pottenbakker
– zo luidt de godsspraak van de Heer- ?
“Als leem in de hand van de pottenbakker
zijt gij in mijn hand, huis van Israël.”

TUSSENZANG      Ps. 146(145), 2abc, 2d-4, 5-6

Gelukkig wie hulp zoekt bij Jakobs God.

De Heer zal ik loven mijn leven lang,
mijn God zal ik alle dagen bezingen.

Vertrouwt op geen vorst, die mens is als wij,
hij kan het geluk niet schenken.
Eens geeft hij de geest, keert terug naar de aarde,
dan is het gedaan met zijn macht.

Gelukkig wie hulp zoekt bij Jakobs God,
zijn hoop stelt op God de Heer;
op Hem die hemel en aarde gemaakt heeft,
de zee met al wat daar leeft.

ALLELUIA         Ps. 119(118), 88

Alleluia.
Wees mij barmhartig en laat mij leven, Heer,
dan blijf ik aan wat Gij verordent trouw.
Alleluia.

EVANGELIE         Mt. 13, 47-53
De goede vissen werden uitgezocht en in manden gedaan,
de slechte werden weggeworpen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd zei Jezus tot de menigte:
“Het Rijk der hemelen gelijkt op een sleepnet
dat, in zee geworpen,
vissen van allerlei soort bijeenbracht.
“Toen het vol was trok men het op het strand;
men zette zich neer
om de goede vissen uit te zoeken en in manden te doen,
de slechte echter werden weggeworpen.
“Zo zal het ook gaan op het einde van de wereld:
de engelen zullen uittrekken
om de slechten tussen de rechtvaardigen uit te zoeken
en in de vuuroven te werpen.
“Daar zal geween zijn en tandengeknars.
“Hebt gij dit alles begrepen?”
Zij antwoordden Hem:
“Ja.”
Hij zei hun:
“Daarom is iedere schriftgeleerde
die onderwezen is in het Rijk der hemelen,
gelijk aan een huisvader
die uit zijn schat nieuw en oud te voorschijn haalt.”

Toen Jezus deze gelijkenissen had beëindigd
ging Hij vandaar weg.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

 

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

De noodzaak de arbeid te beschermen

124. Bij elke opzet van een integrale ecologie die de mens niet uitsluit, is het onontbeerlijk de waarde van de arbeid te betrekken, die door de heilige Johannes Paulus II met zo veel wijsheid in zijn encycliek Laborem exercens is ontwikkeld. Wij herinneren eraan dat God volgens het bijbelverhaal de mens in de pas geschapen tuin plaatste (vgl. Gen. 2, 15) niet alleen om de zorg voor wat aanwezig was op zich te nemen (behoeden), maar om er ook te werken, opdat het vruchten zou voortbrengen (bebouwen). De arbeiders en de handwerkslieden ”houden de goederen van deze wereld in stand'” (Sir. 38, 33). Menselijk ingrijpen dat een verstandige ontwikkeling van de schepping begunstigt, vormt de meest geeigende manier om voor haar te zorgen. Dit impliceert ook dat de mens een instrument van God wordt om zo te helpen de mogelijkheden die Hijzelf in de dingen heeft gelegd, naar boven te laten komen : ”De Heer laat de aarde geneeskrachtige kruiden voortbrengen en een verstandig man versmaadt die niet´ (Sir. 38, 4}

 

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: