Zaterdag – H. Maria Koningin

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging

Eenvoudige, bescheiden mens trekt anderen aan. In schril contrast staat daarmee de hooghartige mens die mensen afstoot. Hij acht zich beter dan de ander. Het komt er op aan onze plaats te kennen. De mens die zich bewust wordt van zijn kleinheid en zich in de juiste verhouding tot God, de schepping en de ander plaatst, die mens zal door God hoog worden geacht. Hij zal Gods zegen ervaren en rijke vruchten dragen.

EERSTE LEZING   Ez  43, 1-7a

De heerlijkheid van de Heer ging de tempel binnen.

Uit de Profeet Ezechiël

In die tijd bracht de engel mij naar de poort,
naar de poort die op de Oostkant ligt,
en daar zag ik, Ezechiël,
de heerlijkheid van de God van Israël
uit het Oosten aankomen.
Het klonk als het gedruis van geweldige wateren
en de aarde straalde van zijn heerlijkheid.
Het visioen dat ik zag,
was als het visioen dat ik gezien had,
toen de Heer kwam om de stad te vernielen,
en als het visioen, dat ik gezien had
aan de rivier, de Kebar.
Ik wierp mij neer, met mijn aangezicht op de grond.
De heerlijkheid van de Heer ging door de poort
die op de Oostkant ligt, de tempel binnen.
De geest nam mij op en bracht mij naar de binnenste voorhof.
Daar zag ik hoe de heerlijkheid van de Heer de tempel vervulde.
Toen hoorde ik uit de tempel iemand tot mij spreken,
terwijl de engel nog naast mij stond.
Hij zei tot mij :
“Mensenkind,
dit is de plaats van mijn troon
en de plaats van mijn voetzolen,
de plaats waar Ik wil wonen
onder de zonen van Israël, voor altijd !”

 TUSSENZANG    Ps. 85(84), 9ab-10, 11-12, 13-14

De Glorie des Heren komt weer bij ons wonen.

Aanhoren zal ik wat God tot mij zegt,
voorzeker een woord van verzoening.
Een woord voor zijn volk, voor alwie Hem dient,
voor elk die zijn hart voor Hem opent.
Zijn heil is nabij voor hen die Hem vrezen,
zijn Glorie komt weer bij ons wonen.

Als trouw en erbarmen elkaar tegemoet gaan,
als vrede en recht elkander omhelzen ;
dan zal de trouw uit de aarde ontspruiten,
en ziet uit de hemel gerechtigheid neer.

Dan zal de Heer ons zijn zegen schenken
en draagt ons land rijke vrucht.
Dan zal voor Hem uit gerechtigheid gaan
en voorspoed zijn schreden volgen.

ALLELUIA     Ps. 119(118), 88

Alleluia.
Wees mij barmhartig en laat mij leven, Heer,
dan blijf ik aan wat Gij verordent trouw.
Alleluia.

EVANGELIE      Mt. 23, 1-12

Zelf handelen ze niet naar hun woorden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

In die tijd sprak Jezus tot het volk en tot zijn leerlingen :

“Op de leerstoel van Mozes
hebben de schriftgeleerden en Farizeeën plaats genomen.
“Doet en onderhoudt daarom alles wat zij u zeggen,
maar handelt niet naar hun werken ;
want zelf handelen ze niet naar hun woorden.
“Zij maken bundels van zware, haast ondraaglijke lasten
en leggen die de mensen op de schouders,
maar zelf zullen ze er geen vinger naar uitsteken.
“Alles wat zij doen, doen zij om bij de mensen op te vallen ;
zij maken immers hun gebedsriemen breed
en hun kwasten groot,
ze zijn belust op de ereplaats bij de maaltijden
en de voornaamste zetels in de synagogen,
ze laten zich graag groeten op de markt
en willen door de mensen rabbi genoemd worden.
“Maar gij moet u geen rabbi laten noemen.
“Gij hebt maar één Meester
en gij zijt allen broeders.
“En noemt niemand van u op aarde vader ;
gij hebt maar één Vader, de hemelse.
“En laat u ook geen leraar noemen ;
gij hebt maar één leraar, de Christus.
“Wie de grootste onder u is
moet uw dienaar zijn.
“Al wie zichzelf verheft zal vernederd worden
en wie zichzelf vernedert zal verheven worden.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

III. Ecologie van het dagelijks leven

147. Om te kunnen spreken van een authentieke ontwikkeling, zal het moeten gebeuren dat er een integrale verbetering in de kwaliteit van menselijk leven tot stand komt en dit houdt in dat men de ruimte analyseert waarin het bestaan van de personen zich afspeelt. Het milieu waarin wij leven, beïnvloedt de wijze waarop wij het leven zien, voelen en handelen. Tegelijkertijd maken wij in onze kamer, in ons huis, op onze werkplek en in onze wijk gebruik van het milieu om onze identiteit tot uitdrukking te brengen. Wij spannen ons in ons aan het milieu aan te passen en wanneer dit milieu ongeordend, chaotisch en verzadigd van zichtbare en hoorbare vervuiling is, daagt deze overmaat aan prikkels ons uit om een geïntegreerde en gelukkige identiteit te ontwikkelen.

 

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: