Maandag H. Bartholomeüs, apostel

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
De liturgische traditie identificeert Bartholomeüs met Natanaël, uit het roepingsverhaal van Johannes. Hij was afkomstig uit Kana in Galilea, en raakte bevriend met de apostel Filippus. Bartholomeüs  werd door Filippus op de hoogte gebracht van diens ontmoeting met Jezus: ‘Degene over wie Mozes in de Wet geschreven heeft en ook de profeten, Hem hebben wij gevonden.              Zoals iedere rechtgelovige Israëliet wist Natanaël dat de Messias uit Betlehem, uit de stam van David moest komen. Daarom reageert hij in eerste instantie uit de hoogte – uit Nazaret kan toch niets goeds komen?  Daarop brengt Filippus zijn vriend zelf bij Jezus.
Zo werkt Gods stem in ons: zij roept ons en leidt ons door middel van anderen. God wil niet alleen werken; Hij nodigt ons uit om mee te werken aan zijn rijk. Zijn ook wij geen werktuigen, die anderen uitnodigen om kennis te maken met de Heer? Tot hoe velen zeggen wij, zoals Filippus; ‘Kom dan kijken!’?

EERSTE LEZING       Apok. 21, 9b-14

Op de grondstenen stonden de namen
van de twaalf apostelen van het Lam.

Uit de Openbaring van de heilige apostel Johannes

Een engel kwam naar mij toe en zei :
“Kom !
“Ik zal u de Bruid van het Lam tonen.”
En hij bracht mij in de geest op een zeer hoge berg
en toonde mij de heilige stad, Jeruzalem,
terwijl zij van God uit de hemel neerdaalde,
stralend van de heerlijkheid Gods :
zij schitterde als het kostbaarste gesteente
en als kristalklare jaspis.
De Stad was omringd door een zeer hoge muur met twaalf poorten
en aan de poorten stonden twaalf engelen ;
namen waren daarop gegrift,
de namen van de twaalf stammen van Israël.
Er waren drie poorten op het oosten, drie op het noorden,
drie op het zuiden en drie op het westen.
En de stadsmuur had twaalf grondstenen
en daarop de twaalf namen
van de twaalf apostelen van het Lam.

TUSSENZANG   Ps. 145(144), 10-11, 12-13ab, 17-18

Uw heiligen, Heer, maken uw kracht
aan de mensen bekend.

Uw werken zullen U prijzen, Heer,
uw vromen zullen U loven.
Zij roemen de glorie van uw heerschappij,
uw macht verkondigen zij.

Zij maken uw kracht aan de mensen bekend,
de pracht van uw koninkrijk.
Uw rijk is een rijk voor alle eeuwen,
uw heerschappij geldt voor ieder geslacht.

De Heer is rechtvaardig op al zijn wegen,
en heilig in al wat Hij doet.
Nabij is de Heer voor elk die Hem aanroept,
voor elk die oprecht tot Hem bidt.

ALLELUIA         Joh. 1, 49b

Alleluia.
Rabbi, Gij zijt de Zoon Gods,
Gij zijt de Koning van Israël.
Alleluia.

EVANGELIE       Joh. 1, 45-51

Dat is waarlijk een Israëliet in wie geen bedrog is !

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

In die tijd
ontmoette Filippus Natanaël en zei hem :
“Degene over wie Mozes in de Wet geschreven heeft
en ook de profeten,
Hem hebben wij gevonden :
Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazaret.”
Natanaël smaalde :

“Uit Nazaret, kan daar iets goeds vandaan komen ?”
Waarop Filippus antwoordde :
“Kom dan kijken.”
Jezus zag Natanaël naar zich toekomen
en zei, doelend op hem :
“Dat is waarlijk een Israëliet in wie geen bedrog is !”
Natanaël zei tot Hem :
“Hoe kent Gij mij ?”
Jezus gaf hem ten antwoord :
“Voordat Filippus u riep
zag Ik u onder de vijgeboom zitten.”
Toen zei Natanaël tot Hem :
“Rabbi,
Gij zijt de Zoon Gods.
“Gij zijt de Koning van Israël.”
Jezus antwoordde :
“Omdat Ik u zei dat Ik u onder de vijgeboom zag, gelooft ge ?
“Gij zult grotere dingen zien dan deze.”
En Hij voegde er aan toe :
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u :
gij zult de hemel open zien
en de engelen Gods zien opstijgen en neerdalen
in dienst van de Mensenzoon.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling.

 

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

149. Bovendien is bewezen dat de extreme armoede die men in sommige situaties zonder harmonie, ruimte en mogelijkheid voor integratie ervaart, het opkomen vergemakkelijkt van onmenselijk gedrag en het manipuleren van mensen door criminele organisaties. Voor de bewoners van sociale zeer zwakke wijken kan de dagelijkse ervaring van overbevolking en sociale anonimiteit die men in de grote steden meemaakt, een gevoel van ontworteling oproepen dat asociaal gedrag en geweld uitlokt. Toch hecht ik eraan te benadrukken dat de liefde sterker is. Zeer veel mensen zijn in deze omstandigheden in staat om banden van saamhorigheid en samenleven te smeden die de overbevolking veranderen in een ervaring van gemeenschap waarbij de muren van het ik worden doorbroken en de grenzen van het egoïsme worden overwonnen. Deze ervaring van gemeenschappelijk geluk roept meestal creatieve reacties op om een gebouw of een woonwijk te verfraaien.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: